Wetenschappers van de Universiteit Twente en Sanquin Research hebben ontdekt dat vetdruppeltjes in bepaalde witte bloedcellen mogelijk betrokken zijn bij de aangeboren immuunrespons tegen indringers zoals bacteriën en schimmels. Ze deden deze vinding tijdens onderzoek naar CGD (Chronic Granulomatous Disorder), een zeldzame genetische ziekte waarbij een cruciaal onderdeel van het immuunsysteem defect is. De onderzoekers publiceren hun verrassende resultaten deze week in het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

De relatie tussen vetdruppeltjes en het afweersysteem kwam aan het licht toen onderzoeker Henk-Jan van Manen witte bloedcellen bestudeerde die latex bolletjes hadden `opgegeten'. De bolletjes fungeren als model-bacteriën, om te kijken hoe de afweermechanismen werken. De vetdruppeltjes die Van Manen in hun nabijheid signaleerde, bleken geen toevallige omstandigheid: de onderzoekers hebben aanwijzingen gevonden dat er een relatie bestaat met het enzym NADPH oxidase. En dat is precies het enzym dat defect is in de ziekte CGD. Als vetdruppeltjes in staat zijn dit enzym te activeren, spelen ze een cruciale rol in de immuunrespons van witte bloedcellen. In het artikel suggereren de onderzoekers dat dit mogelijk is doordat ze een essentieel vetzuur loslaten.

De resultaten zijn een stimulans voor intensiever onderzoek naar de rol van vetdruppeltjes in biologische processen. Tot nu toe is vooral de rol in de energievoorziening, bijvoorbeeld in plantenzaden, bekend.

Bij het onderzoek speelt Raman microscopie een grote rol. Dit is een optische techniek die geschikt is om de chemische samenstelling van het binnenste van een cel te kunnen bestuderen. In de onderzoeksgroep Biophysical Engineering, waarvan Van Manen en zijn collega's deel uit maken, is deze techniek door dr. Cees Otto uitgewerkt tot een uiterst waardevol gereedschap voor de life sciences. De groep, geleid door prof. Vinod Subramaniam, maakt deel uit van het instituut MESA+ Instituut voor Nanotechnologie en het Biomedisch Technologisch Instituut (BMTI), beide onderzoeksinstituten van de Universiteit Twente.

Wit-licht transmissie afbeelding (links) en fluorescentie-afbeelding (rechts) van een witte bloedcel met een "opgegeten" latex bolletje. In het fluorescentieplaatje zijn vetdruppeltjes te zien (de rode stippen) die associëren met het latex bolletje.

Het onderzoek beschreven in het PNAS artikel werd gefinancierd door de Chronic Granulomatous Disorder Research Trust uit Engeland. Onlangs hebben de UT-onderzoekers, samen met prof. Dirk Roos van Sanquin Research uit Amsterdam, een vervolgbeurs van deze stichting in de wacht gesleept.

bron:Universiteit Twente