Zorgverzekeraar VGZ vraagt een bruto maandpremie van 88 euro voor haar VGZ
Zorgverzekering. Naast dit basispakket biedt VGZ drie aanvullende verzekeringen: de
Beperkte Aanvullende Verzekering kost 7 euro per maand, de Uitgebreide Aanvullende Verzekering 11 euro per maand en de Plus Aanvullende Verzekering 20 euro per maand. De aanvullende verzekeringen zijn uit te breiden met de module Basis Tand voor 10 euro per maand of Luxe Tand voor 16 euro per maand.

VGZ vindt het belangrijk dat verzekerden tijdig horen wat de premie voor hun specifieke situatie betekent. En dat er nauwelijks tijd zit tussen de bekendmaking van de premie en de concrete gevolgen daarvan voor haar klanten.

Historisch moment
Vandaag krijgt de eerste Nederlander in de geschiedenis een aanbod passend binnen de
nieuwe zorgverzekeringswet. VGZ-bestuursvoorzitter Boudewijn Dessing overhandigt het
allereerste concrete verzekeringsaanbod persoonlijk aan een VGZ-verzekerde. Daarmee is tevens het startschot gegeven voor de verzending van de overige brieven. Alle
VGZ-verzekerden krijgen tussen vandaag en 22 november een aanbod in hun brievenbus. De klant zal dan zien dat het aanbod vrijwel gelijk is aan zijn huidige verzekeringspakket. VGZ heeft alle aandacht erop gericht om de overgang naar het nieuwe stelsel voor haar klanten zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.

Met 88 euro heeft VGZ een eerlijke premie neergezet, die recht doet aan de
coà¶peratieve gedachte van de organisatie: VGZ heeft namelijk geen winstoogmerk.
Collectiviteiten kunnen in aanmerking komen voor korting op de genoemde bedragen.

bron:VGZ