De VGZ Zorgkantoren hebben afspraken gemaakt met een aantal vestigingen van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) over de vulling en frequentie van uitwisseling van gegevens in het AWBZ-brede zorgregistratiesysteem, AZR. In dit systeem worden alle cliënten geregistreerd die AWBZ-zorg nodig hebben, aldus VGZ.

In het jaarplan zijn de doelen en de technische en inhoudelijke afspraken voor 2005 beschreven. De VGZ Zorgkantoren in de regio's Noord- en Midden-Limburg, Nijmegen, Midden-Brabant en Noordoost-Brabant en CIZ-vestigingen Oss, Veldhoven en Roermond zijn de eersten in Nederland die een dergelijk jaarplan opstellen en dat officieel ondertekenen.

Bron: VGZ