Zorgverzekeraar VGZ garandeert dat goed presterende huisartsen qua inkomen er zelfs op vooruit kunnen gaan bij invoering van de zorgverzekeringswet. In de opinie van VGZ is en blijft de huisarts de sleutelspeler als het gaat om eerstelijns gezondheidszorg. VGZ betreurt dan ook dat huisartsen moeten kiezen voor het stakingsmiddel in plaats van de onderhandelingstafel. Zo worden onnodig gesprekken over bekostigingsstructuur via de media en over de rug van de patiënt gevoerd.  
 

Helaas is de verwachting dat de stakingen niet meer zijn tegen te houden. In het algemeen hebben alle huisartsen de zorg voor acute- en terminale patienten gewaarborgd en een achterwacht geregeld. Daarnaast biedt VGZ voor haar klanten die de komende dagen toch met gezondheidsvragen blijven zitten als noodoplossing de telefonische praktijklijn, telefoonnummer 0900-2123123 of de internetsite www.gezondvgz.nl
 
Een belangrijk uitgangspunt bij de vormgeving en uitvoering van het huisartsenbeleid is dat VGZ de huisarts ziet als sleutelspeler in de eerste lijn. Als centrale functionaris staat de huisarts in die visie garant voor laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorg. De huisarts staat dus niet alleen voor kwaliteit maar ook voor het beheersbaar houden van de kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Zorgverzekeraar VGZ is van mening dat de huisarts deze centrale positie in de eerste lijn moet behouden. 
 
Om de toenemende druk op huisartsen op te vangen heeft VGZ de afgelopen jaren extra geld vrijgemaakt. Dat extra geld is ook hard nodig voor de versterking van de eerste lijn en de centrale rol van de huisarts daarin. Dit geld moet ook volledig ter beschikking van de huisartsenzorg blijven. Volgens VGZ hoeven goed presterende huisartsen zich geen zorgen te maken over hun inkomenspositie. VGZ investeert in kwalitatief goede huisartsenzorg uit extra, eigen financiële middelen. VGZ blijft dat het komende jaar onverminderd doen à©n garandeert dat deze extra investeringen in 2006 binnen het variabele deel van het huisartseninkomen overeind blijven. 
 
VGZ betrekt de huisarts, nu en in de toekomst,, bij beleidsontwikkeling en bij de uitvoering daarvan. De contracten worden eveneens in nauw overleg met de beroepsgroep opgesteld.  
  
 
bron:VGZ