Zorgverzekeraar VGZ heeft besloten om de correctie van flaporen voor kinderen tot 12 jaar toch te gaan betalen. VGZ is daarmee de enige zorgverzekeraar die de ingreep vergoedt. Minister Hoogervorst van VWS besloot om per 1 januari 2005 verschillende plastisch chirurgische ingrepen uit het ziekenfonds te halen. Zorgverzekeraar VGZ vindt dat echter een onjuiste beslissing, omdat kinderen met flaporen vaak onterecht doelwit van pesterijen zijn.  

De relatief simpele ingreep was tà³t 1 januari standaard opgenomen in het ziekenfonds en in de meeste particuliere ziektekostenverzekeringen. Eind 2004 voerde VGZ vele gesprekken met plastisch chirurgen. Zonder uitzondering vroegen zij om voor kinderen de correctie van flaporen te blijven vergoeden. VGZ bracht die bevindingen nadrukkelijk onder de aandacht van het College voor zorgverzekeringen (Cvz). Deze heeft de minister daarop geadviseerd de behandeling van aangeboren afwijkingen te handhaven. Het advies werd helaas niet overgenomen.  
 
VGZ nam geen genoegen met die beslissing en heeft inmiddels flapoorcorrecties opgenomen in de aanvullende verzekering. De ingreep kost ongeveer 1.400 euro. In voorgaande jaren ging het bij VGZ steeds om ongeveer 600 verzekerden.  
 
Flaporen zijn een aangeboren afwijking van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Met plastische chirurgie (otoplastiek) zijn ze vrij eenvoudig te corrigeren. Otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vijf jaar. Daarbij wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt opnieuw in model gebracht. Het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt dan verwijderd. 

bron:VGZ