Zorgverzekeraar VGZ - met 2,2 miljoen verzekerden een van 's lands grootste zorgverzekeraars - laat vandaag weten dat de ziekenhuizen waar VGZ een belangrijk deel van het patiëntenaanbod voor rekening neemt, zich geen zorgen hoeven te maken omtrent uitbetaling van salarissen en vakantiegeld aan hun medewerkers. Uiteraard voor zover afhankelijk van het VGZ-aandeel hierin. Daarmee reageert VGZ op een bericht zoals dat vanochtend in het Algemeen Dagblad werd gepubliceerd.  

Het kan volgens VGZ niet de bedoeling zijn dat door de invoering van een nieuw bekostigingssysteem ziekenhuizen in de problemen komen. Bij de invoering van de diagnose behandeling combinaties (DBC's) begin dit jaar werd afgesproken dat ziekenhuizen pas na afronding van alle deelbehandelingen binnen die DBC een rekening mochten sturen. De gemiddelde termijn tot de laatste deelbehandelingen is door partijen te kort ingeschat. Ziekenhuizen krijgen om dit op te lossen voorschotten, echter deze blijken nu onvoldoende om de langere periodes te overbruggen. Verder blijken verschillende ziekenhuizen problemen te hebben met declaratiesoftware. 
 
VGZ zal met de ziekenhuizen waarmee ze een contract heeft individueel bekijken of een hoger voorschot nodig is. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met het feit of een ziekenhuis zijn beloften kan waarmaken en in die zin een betrouwbare partner is. Als het gaat om de ziekenhuizen waar VGZ een groot marktaandeel heeft, heeft VGZ vooralsnog geen enkele reden om daaraan te twijfelen.  
 
bron:VGZ