Psynnovation.com maakt het mogelijk om volledig online te werken aan enkelvoudige psychologische klachten die niet meer dan een matige invloed hebben op iemands leven. Voor deze internettherapie is geen verwijsbrief van een huisarts nodig; aanmelding via de website kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week en is voldoende om in contact te komen met à©à©n van de Gezondheidszorgpsychologen.

Therapie via het internet is een oplossing als iemand niet naar een reguliere praktijk wil of kan gaan. Op een laagdrempelige en vrijwel anonieme wijze kan men zich via de website van psynnovation.com aanmelden en problemen of vragen voorleggen aan een ´eigen‘˜ behandelaar. In een aantal sessies via e-mail of chat wordt het probleem in kaart gebracht en aangepakt. Ook buiten kantoortijden.

De dienstverlening van psynnovation.com is ingericht voor vragen en problemen die te maken hebben met angsten, depressie, somberheid, overspannenheid, studie, werkloosheid, verwerking van ziekte of verlies van een naaste, relaties, dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen, vriendschappen, seksualiteit, opvoeding of ouder worden. Bij psynnovation.com werken alleen psychologen die voldoen aan wettelijke opleidingseisen en in het register van de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg opgenomen zijn.

De eerste fase van het contact tussen behandelaar en cliënt is gericht op het maken van een behandelplan. Als de cliënt het behandelplan onderschrijft en instemt met de gekozen doelstellingen en methodiek, start de behandelfase. In de behandelfase zal de behandelaar reageren op informatie die door de cliënt verstrekt wordt. Door communicatie over en weer via e-mail of chat ontstaat contact dat gelijkwaardig is aan een therapeutisch gesprek.

In het tweede kwartaal van 2009 is de website gelanceerd en kan iedereen die behoefte heeft aan psychologische ondersteuning zich aanmelden. Bij iedere aanmelding wordt zorgvuldig gekeken of te verwachten valt dat de cliënt echt geholpen wordt met een behandeling via psynnovation.com. Indien blijkt dat internettherapie via psynnovation.com niet geschikt is, krijgt de cliënt ondersteuning bij het vinden van de juiste behandeling.

Voor meer informatie: www.psynnovation.com

Contacinformatie:

psynnovation.com
ter attentie van J. Vesseur
Lage Kanaaldijk 124a
6212NA Maastricht

[email protected]