Boxtel, 7 december 2007 - De VIA, Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars, vraagt het kabinet dringend om maatregelen tegen uitbuiting van buitenlandse werknemers. De VIA wil onder andere dat malafide opdrachtgevers aangepakt kunnen worden en dat de ketenaansprakelijkheid op dit gebied uitgebreid wordt. De VIA heeft haar visie op de ontwikkelingen en advies aan de overheid samengevat in een position paper, die voorafgaand aan het kamerdebat van komende dinsdag 12 december over de effecten van de openstelling van de grenzen, aangeboden is aan het kabinet.

Boxtel, 7 december 2007 - De VIA, Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars, vraagt het kabinet dringend om maatregelen tegen uitbuiting van buitenlandse werknemers. De VIA wil onder andere dat malafide opdrachtgevers aangepakt kunnen worden en dat de ketenaansprakelijkheid op dit gebied uitgebreid wordt. De VIA heeft haar visie op de ontwikkelingen en advies aan de overheid samengevat in een position paper, die voorafgaand aan het kamerdebat van komende dinsdag 12 december over de effecten van de openstelling van de grenzen, aangeboden is aan het kabinet.

In de samenleving doet zich een aantal knelpunten voor na de openstelling van de grenzen, waarover veel maatschappelijke en politieke discussie is ontstaan. Die discussie concentreert zich rond aspecten van huisvesting, overlast (en inburgering), en malafide tewerkstelling. De VIA vindt het van belang dat op deze vragen een overtuigend antwoord komt van overheden in samenwerking met werkgevers.

Gerlof Roubos, directeur van de VIA: “Bij ons meldpunt misstanden komen nog regelmatig klachten binnen van buitenlandse werknemers over hun werkgever of ex-werkgever. Deze betalen namelijk een te laag loon, huisvesten de werknemers op onmenselijke wijze en hebben geen boodschap aan goed werkgeverschap. Deze malafide uitzendondernemingen, naar schatting 1700, ondergraven het imago van de 300 bonafide ondernemingen. Een groot deel van de economische groei is te danken aan de arbeidsmigranten, die in de ogen van de VIA, meer respect verdienen.”

Om een eind te maken aan de uitbuiting stelt de VIA een aantal concrete maatregelen voor:

1.       invoeren van een landelijke kwaliteitsnorm voor huisvesting die de werkgever voor haar werknemer regelt

2.       uitbreiding ketenaansprakelijkheid, waardoor opdrachtgevers die bewust zaken doen met malafide uitzendbureaus gepakt kunnen worden

3.       afspraken tussen werkgevers enerzijds en overheden anderzijds over goed werkgeverschap (voorkoming overlast, taaltraining, inburgering)

Door het nemen van deze maatregelen worden de negatieve gevolgen van het openstellen van de grenzen effectief bestreden en zal de aandacht verschuiven naar de positieve aspecten hiervan.

Noot voor de redactie:
bijgesloten vindt u het position paper van de VIA, Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars. Voor een interview met Gerlof Roubos kunt u contact opnemen met Denise van Ooijen, 06-470 499 61, [email protected].

 

Over de VIA
De VIA vertegenwoordigt de bonafide internationale arbeidsbemiddelaars. De leden van de VIA realiseren minimaal 75% van hun omzet door inzet van buitenlandse werknemers. Zij bemiddelen jaarlijks circa 45.000 buitenlandse werknemers. Het gaat hierbij voornamelijk om Duitsers, Portugezen, Grieken, Polen en Tsjechen. Meer informatie over de VIA is te vinden op: www.via-eu.com.

Voor meer informatie:
Denise van Ooijen
Marcommit PR
035-582 27 30
[email protected]