Optimale routes en nauwkeurige reistijdbepalingen beschikbaar voor overheidsinstellingen zoals wegbeheerders, beleidsmakers en politie

Amsterdam, 23 september 2009 - Tele Atlas, een wereldwijd toonaangevende leverancier van digitale kaarten en dynamische inhoud voor navigatie- en locatiegebonden oplossingen, en VIA, een adviesbureau gespecialiseerd in verkeerskundig advies en praktische softwareapplicaties op het gebied van verkeer en vervoer, hebben een overeenkomst gesloten waarbij VIA de unieke Tele Atlas Speed Profiles toepast in ViaStat, een internet platform voor verkeerskundigen.

De Tele Atlas Speed Profiles - waaronder de data afkomstig van meer dan 700 miljard snelheidsmetingen - in ViaStat bieden gebruikers een ongekend inzicht in de werkelijk gereden snelheden voor bijna alle wegen. De zeer nauwkeurige profielen (elke 5 minuten) en de uitgebreide dekking van het wegennet ondersteunen een betere analyse van de verkeersstroom, reistijd, gemiddelde snelheid op de weg en andere verkeersscenario´s. Met actuele data kunnen Nederlandse overheidsinstanties waaronder wegbeheerders, beleidsmakers en de politie hun plannen aanpassen om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Bovendien kunnen ze de impact van hun maatregelen sneller monitoren en evalueren.

Tele Atlas Speed Profiles wordt elk kwartaal bijgewerkt met het meest actuele rijgedrag van consumenten om een betrouwbaar beeld te geven van de werkelijk gereden snelheden op individuele wegen. Om een hoge nauwkeurigheid te garanderen zijn wegen die in Tele Atlas Speed Profiles beschikbaar zijn in beide richtingen gemiddeld meer dan 2000 keer afgereden en gemeten op verschillende momenten van de dag en op verschillende dagen van de week. De module is beschikbaar voor ViaStat-gebruikers via een online aanvraagformulier op de website www.via.nl en is toegangelijk via een inlogcode.

Tijdens de ITS in Stockholm (van 22 tot 25 september) demonstreert VIA de Tele Atlas Speed Profiles in ViaStat, op stand K20.

Over VIA
Op basis van vijfentwintig jaar brede en diepgaande kennis biedt VIA verkeerskundig advies voor een duurzaam en veilig wegverkeer. Met innovatieve softwareapplicaties en een team van enthousiaste medewerkers zet VIA actuele verkeersvraagstukken om naar praktische toepassingen voor overheden. Kennis is de rode draad. Daarom werkt VIA zeer nauw samen met partners als kennisinstituten, wegbeheerders en dataleveranciers.

Over ViaStat
ViaStat is een internet platform voor de verkeerskundige. De diverse toepassingen van ViaStat richten zich op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Wegbeheerders, beleidsmakers en politie worden in hun dagelijkse werkzaamheden door ViaStat ondersteund met diverse tools. Hiervoor combineert het systeem de meest relevante verkeersdata zoals ongevallen, snelheden, wegkenmerken of enquàªte resultaten. ViaStat ondersteunt ook de communicatie tussen wegbeheerders en weggebruikers, zoals bij wegwerkzaamheden of evenementen.

In de veeleisende Nederlandse verkeerssituatie hebben de verkeerskundigen van VIA hun kennis opgebouwd en vastgelegd in specifieke modules. Een abonnement op ViaStat brengt data, kennis en toepassingen onder handbereik voor een onderbouwd verkeersmanagement. ViaStat werkt op basis van het principe Software as a Service (SaaS).

Over Tele Atlas
Tele Atlas levert de digitale kaarten en het dynamisch materiaal voor de belangrijkste navigatie en location-based oplossingen (LBS) die wereldwijd gebruikt worden. Door een combinatie van eigen producten en partnerrelaties, levert Tele Atlas kaartdekking van meer dan 200 landen en gebieden over de hele wereld. Tele Atlas is opgericht in 1984 en heeft kantoren in 27 landen, wereldwijd verspreid. Vandaag de dag worden de producten van Tele Atlas ontwikkeld met de hulp van een gemeenschap van miljoenen digitale kaartgebruikers over de hele wereld, die een toevoeging zijn voor het ongeëvenaarde bronnennetwerk om wijzigingen in real-time op te sporen en te beoordelen en de beste digitale kaarten en dynamische informatie te leveren. Voor meer informatie: www.teleatlas.com of http://investors.tomtom.com/index.cfm. Tele Atlas is een dochtermaatschappij van TomTom N.V.

Website: http://www.via.nl