De gemeente Alkmaar heeft deze week het
totale ontwerp van het viaduct over de N242 bij de Kraspolderbrug
met alle aangepaste constructietekeningen goedgekeurd. Daarmee
geeft het College van B&W groen licht om het viaduct te
voltooien. Heijmans heeft volgens het college van B&W
aangetoond dat het viaduct met de aanpassingen in het ontwerp nu
bouwkundig veilig genoemd kan worden.

De firma Heijmans Beton&Waterbouw
heeft inmiddels met toestemming van de gemeente de fundering
aangebracht en momenteel worden de pijlers gebouwd. Naar de liggers
was nog nader onderzoek noodzakelijk. Nu Heijmans heeft aangetoond
dat de geprefabriceerde liggers volledig voldoen aan eerder
ingediende specificaties, kan ook de laatste bouwstop worden
opgeheven, die gold voor de plaatsing van de liggers.

De start van de bouw van de viaducten liep
vertraging op, doordat de gemeente Alkmaar ernstige knelpunten
constateerde in het constructieve ontwerp van het nieuwe viaduct
dat voor de verbinding zorgt tussen de Nieuwe Schermerweg (Alkmaar)
en de Noordervaart (gemeente Schermer). Daarom kon het College de
ingediende constructietekeningen en constructie­berekeningen
niet goedkeuren. Het college van B&W vond dat het ingediende
ontwerp onvoldoende garanties bood voor de veiligheid van de
toekomstige gebruikers van het viaduct en de ondergelegen weg. De
opvatting van het college werd ondersteund door een
contra-expertise van een vooraanstaande deskundige, waarvan de
aannemer de uitkomst aanvaardde.

Wethouder Binnendijk, verantwoordelijk
voor de bouwvergunning van het viaduct, is opgelucht dat de
bouwstop nu in zijn geheel kan worden opgeheven: “Het college
vindt de reconstructie van de N242 van vitaal belang voor Alkmaar
en de regio. Dankzij het viaduct kan het verkeer rond de gehele
oostelijke ring van Alkmaar beter doorstromen. Natuurlijk hadden we
graag gezien dat er geen enkele vertraging was opgetreden bij de
aanleg ervan. Maar veiligheid gaat voor alles. Daarin doen we geen
concessies. Nu niet en nooit niet.”

De reconstructie van de N242, de
oostelijke ringweg van Alkmaar die de A9 verbindt met de Westerweg
in Heerhugowaard, verliep tot deze tegenslag voorspoedig en volgens
planning.

Op Alkmaars grondgebied wordt, naast het
aanleggen van de weg zelf, een aantal kunstwerken gebouwd, zoals
een tunnel, een fietsersbrug en meerdere viaducten. Hiervoor is een
bouwvergunning nodig van de gemeente. De gemeente heeft de
wettelijke taak om na het verlenen van de bouwvergunning ook de
constructieve tekeningen en berekeningen te beoordelen. Pas als de
gemeente daarmee akkoord is, kan er gebouwd worden.

De gemeente Alkmaar, opdrachtgever
provincie Noord-Holland en aannemer Heijmans zijn voortdurend in
overleg geweest om te zorgen dat de ontwerpen werden aangepast
zodat het viaduct bouwtechnisch veilig kon worden genoemd.

Het nieuwe tracé van de N242 moet
volgens afspraken tussen de provincie Noord-Holland en aannemer
vóór 1 maart 2008 worden opgeleverd.

bron:Gemeente Alkmaar