(Persbericht) Vooruitlopend op de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) presenteert IT-huis Vicrea uit Amersfoort Neuron BGT, een op GIS gebaseerde oplossing. De BGT is de opvolger van de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) en is een basisregistratie, waarin alle objecten die in het terrein aanwezig zijn, worden vastgelegd en beschikbaar gesteld aan alle overheden. Neuron BGT leidde in de experimentele fase tot enthousiaste reacties van vier gemeenten met wie een prototype wordt ontwikkeld.

Neuron BGT is een geïntegreerde oplossing voor de opbouw, het beheer en de communicatie van BGT-data. In Neuron BGT kunnen alle BGT-objecten integraal worden vastgelegd en bijgehouden. De applicatie voldoet aan alle relevante gegevensmodellen (zoals IMGeo) en is in iedere gemeente inpasbaar. Neuron BGT onderscheidt zich van vergelijkbare applicaties door van bestaande lijnen, vlakken en punten een onderling verbonden netwerk te maken. De meerwaarde hiervan is enorm. Een verandering van à©à©n object leidt meteen tot wijziging van alle gerelateerde objecten. Het maakt veranderingen inzichtelijk en het bijhouden van de versiehistorie eenvoudig en nauwkeurig.

Bij de ontwikkeling van Neuron BGT put Vicrea uit de ervaring die met eerdere basisregistraties is opgedaan. Zo maakt de Neuron Communicator het mogelijk om verschillende generaties berichtenverkeer tussen Neuron BGT en de andere registraties (bijv. BAG, WOZ of BOR) automatisch en zonder problemen te laten verlopen. De authenticator, het succesvolle testsysteem bij de BAG, is ook hier beschikbaar om een foutloze aansluiting op de Landelijke Voorziening BGT te garanderen.

Neuron BGT kenmerkt zich door eenvoud. De initiële opbouw van BGT verloopt grotendeels geautomatiseerd. De gegevens worden verzameld vanuit andere applicaties (BOR, BAG, WOZ, Kadaster, etc.). Eenmaal vastgelegde gegevens kunnen meervoudig worden gebruikt. Mutaties in de BGT worden direct doorgezet naar andere registraties en omgekeerd.

De BGT wordt naar verwachting in 2015 ingevoerd. Wij willen zo lang niet wachten en overheden en andere bronhouders nu al in de gelegenheid stellen gebruik te maken van ons vakmanschap en ervaring op het gebied van basisregistraties. Belangstellenden zijn welkom op een van de drie showrooms op 14, 15 en 17 februari, waar wij onze visie en oplossing presenteren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer over Neuron BGT en de showrooms: www.vicrea.nl
Voor deelname of informatie kunt u een mail sturen naar: [email protected]
Meer over invoering van de BGT op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisregistraties