Anky van Grunsven, Jeltje van Nieuwenhoven, Sjors Frà¶hlich en Kasper van Kooten feliciteren Humanitas met haar zestigjarig bestaan. Zij hebben in samenwerking met Spring communication een felicitatiekaart ontworpen die tussen 23 mei en 19 juni in de boomerangrekken geplaatst wordt. Advertenties in Vrij Nederland en J/M verwijzen naar de boomerangkaart. De kaart van Anky van Grunsven wordt op 4 juni ook via de Volkskrant verspreid.  

Op 26 mei vindt vanaf 19.00 uur in het Sterhuis in de Haagse Wagenstraat 123 in aanwezigheid van de geportretteerde buurtbewoners de voorpremià¨re plaats van de documentaire van Marjoleine Boonstra van de Humanistische Omroep Het sneeuwt vrienden. Aanleiding voor deze documentaire is het  60-jarig bestaan van Humanitas. De Wagenstraat in het Haagse Chinatown is een smeltkroes van culturen. De bewoners zijn vaak op elkaar aangewezen, maar wie zorgt er voor wie? Hoe kan vriendschap bijdragen aan de sociale cohesie in zo'n straatgemeenschap? Vriendschap wordt hier niet per se opgevat als een sterke persoonlijke relatie tussen twee mensen, maar meer in de betekenis van klassieke filosofen als Aristoteles: vriendschap als betrokkenheid bij de wereld, als uiting van gemeenschapszin. 
 
Op de verjaardag van Humanitas, 31 mei, organiseert district Zuid van Humanitas in het GASLAB aan het Kranenveld op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven vanaf 16.30 uur een rondetafelgesprek over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de rol die Humanitas kan spelen. Gespreksleider is de heer Welschen, oud-burgemeester van Eindhoven. Deelnemers zijn onder anderen de heer Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk e de heer Van der Laan, hoogleraar maatschappelijk werk.  
 
Op en rond 31 mei werken veel van de 93 afdelingsbesturen mee aan de speldjesregen (analoog aan de lintjesregen). Zij gaan leden die al langer dan 25 jaar lid zijn, bedanken voor hun jarenlange steun. Op een afdelingsbijeenkomst krijgen al deze leden een speldje uitgereikt. In totaal zijn dat er meer dan 4.700. 
 
Op 2 juni zendt de Humanistische Omroep om 23.05 op Nederland 1 de documentaire Het sneeuwt vrienden uit.  
 
In aanwezigheid van ruim 3.000 vrijwilligers en medewerkers viert Humanitas op 4 juni vanaf 10.30 uur een hele dag feest in Congrescentrum Papendal bij Arnhem. De thema's van de feestdag zijn entertainment en sport. Er zijn onder anderen optredens van Jack Spijkerman, Antje Monteiro, Maarten van Roozendaal, Jenny Arean, Karin Bloemen en het Volendams Operakoor. 
 
District Oost van Humanitas besteedt op 16 juni vanaf 13.30 uur in het stadhuis van Deventer, Grote kerkhof 4, aandacht aan de multiculturele samenleving. Projecten als inburgering, wereldwinkels, maatjesproject voor ama's, taalhulp en de Allochtone Vrouwentelefoon dragen bij aan een samenleving waarin voor iedereen plaats is. 
 
In het kader van het jubileum van Humanitas zijn twee jubileumpublicaties verschenen. Het eerste boek gaat over de voorzitters van Humanitas om het bestuurlijke werk van de vereniging te belichten. Het tweede, rijk geïllustreerde boek beschrijft het gebied tussen Frederiksplein en Amstelhotel omdat daar het landelijk bureau van Humanitas is gevestigd. In het najaar verschijnt er een publicatie over de afdeling Enschede om zo het lokale werk van de vrijwilligers te belichten. 
 
bron:Humanitas