De Universiteit Twente reikt op 1
december, bij de viering van haar negende lustrum, vier
eredoctoraten uit. De eredoctoraten gaan naar de
wetenschapsfilosofe prof.dr. Sheila Jasanoff (Harvard), biomedisch
technoloog prof.dr. Sung Wan Kim (University of Utah), informaticus
dr. Gerard Holzmann (NASA), en nanowetenschapper prof.dr. Fraser
Stoddart (UCLA, Los Angeles). De diesrede wordt dit jaar
uitgesproken door prof.dr. Wim de Ridder, hoogleraar
Toekomstverkenningen aan de UT. Zijn rede is getiteld 'Open
innovatie- een nieuwe democratische revolutie voor de
universiteit'. De viering van de dies natalis vindt plaats in het
Muziekcentrum Enschede.

De viering van de 45ste verjaardag van de
UT staat in
het teken van excellente wetenschap, ondernemerschap en innovatie.
Vier topwetenschappers uit de VS krijgen bij deze gelegenheid een
eredoctoraat uitgereikt. Een nauw aan de UT gelieerde onderneming
valt in de prijzen met de jaarlijkse Van den Kroonenbergprijs voor
jong ondernemerschap. De diesrede van prof. De Ridder staat in het
teken van de revolutie die 'open innovatie' betekent: zijn
universiteiten, maar ook overheden en bedrijfsleven, hierop
voorbereid?

Eredoctoren

Sheila Sen Jasanoff is Pforzheimer
Professor of Science and Technology Studies aan de John F. Kennedy
School of Government, Harvard University. Zij publiceerde
veelvuldig over milieuwetgeving, risicomanagement en biotechnologie
in de VS, Europa en India. Bekende werken van haar hand zijn
'Controlling Chemicals', 'Science at the Bar' en 'Designs of
Nature'. Prof. Jasanoff is President van de Society for Social
Studies of Science. Erepromotor van prof. Jasanoff is prof.dr. Arie
Rip

Sung Wan Kim is 'Distinguished
Professor' in zowel farmacie en farmachemie als bio-engineering.
Hij is directeur van het Center for Controlled Drug Delivery van de
University of Utah, en zijn onderzoek richt zich op polymeren die
inzetbaar zijn voor het uiterst gecontroleerd afleveren van
medicijnen op de juiste plaats. Prof. Kim heeft vele prijzen op
zijn naam staan en is lid van twee van de drie prestigieuze
National Academies of Science in de VS. Het UT-instituut BMTI werkt
al jaren nauw met hem samen, in een uitwisselingsprogramma van
promovendi. Kim is voorgedragen door de wetenschappelijk directeur
van dit instituut, prof.dr. Jan Feijen.

Gerard H. Holzmann is verbonden aan het
NASA/JPL Laboratory for Reliable Software inPasadena. Hij werkte
voordien meer dan twintig jaar aan de prestigieuze Bell Labs in New
Jersey. Dr. Holzmann is de bedenker van het 'Zwitserse zakmes'
voor informatica: de SPIN Model checker, één van de
krachtigste tools om software te controleren op betrouwbaarheid.
Hij heeft hiervoor de ACM System Software Award ontvangen in 2001.
Deze prijs plaatst hem in de rij van uitvinders van onder meer het
World Wide Web. Het Centrum voor Telematica en
Informatietechnologie (CTIT) van de UT heeft ook een sterke groep
die werkt aan model checking. Holzmann's SPIN is daarbij een
veelgebruikt gereedschap. Erepromotor van dr. Holzmann is prof.dr.
Ed Brinksma.

James Fraser Stoddart is wereldwijd erkend
expert op het gebied van nanoscience en supramoleculaire chemie.
Prof. Stoddart is verbonden aan de University of California, Los
Angeles, benoemd op de Kavli Chair for Nanosystems Sciences en hij
is directeur van het California NanoSystems Institute. Stoddart
geniet onder meer bekendheid door de uiterst efficiënte
technieken die hij heeft ontwikkeld voor moleculaire herkenning en
zelf-organiserende moleculen. Stoddart ontving vele prijzen en
onderscheidingen, waaronder het Fellowship van de American
Association for the Advancement of Science. Erepromotor van prof.
Stoddart is de wetenschappelijk directeur van het MESA+ Instituut
voor Nanotechnologie, prof.dr.ir. David Reinhoudt.

bron:Universiteit Twente

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular