Cliënten vinden het taalgebruik in
brieven niet duidelijk en begrijpen de samenhang tussen de
verschillende organisaties vaak niet. Univé Zorgkantoor
Noord-Holland Noord, VGZ/Trias Zorgkantoren, het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het Centraal Administratie Kantoor
Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) hebben woensdag met staatssecretaris
Bussemaker afgesproken dat zij de burgers beter gaan
informeren.

Veel cliënten weten zich nu vaak geen
raad met de brieven, formulieren en brochures die zij krijgen van
de verschillende instanties. Bussemaker: ‘Ondanks alle
inspanningen van deze organisaties om duidelijke informatie naar de
cliënten te sturen, blijft er veel onbegrip bestaan. Dit komt
voor een groot deel door een gebrek aan samenwerking en afstemming
van de communicatie richting de cliënt.’

De komende jaren zetten genoemde
organisaties zich in om te zorgen dat de boodschap goed overkomt
bij hun cliënten. Zij houden hierover intensief contact met
cliëntenorganisaties.

Na de zomer komt Bussemaker met een plan
om de hele bureaucratie in de AWBZ aan te pakken. De burger beter
informeren is daar een onderdeel van.

bron:VWS