De politie heeft dinsdagmiddag vier verdachten
aangehouden naar aanleiding van de openlijke geweldpleging in het
weekend van 13 en 14 november.

De vier verdachten, drie Dokkumers van 15, 16 en 17 jaar en een
15-jarige inwoner van de gemeente Dantumadeel zitten sinds dinsdag
vast. De politie kwam de jongeren op het spoor door een uitgebreid
buurtonderzoek en het horen van diverse getuigen. De verdachten zijn in
hun woning, op school en op het politiebureau in Dokkum aangehouden.
Het viertal is donderdagochtend door de officier van justitie te
Leeuwarden gehoord.

De verdachten hebben een bekentenis afgelegd waarmee ze
verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor vernielingen van zeventien
auto's, bekladding van een glasbak, het oude gemeentehuis, de
gereformeerde kerk, muren in het centrum van Dokkum en een woning.
Daarnaast hebben ze vernielingen gepleegd aan de OSG Piter Jelles aan
de Rondweg-Noord te Dokkum. De totale schade bedraagt enkele duizenden
Euro's.

Uit het onderzoek en de verhoren van de vier verdachten is gebleken dat
deze jongeren regelmatig ruzie hadden met racistische groeperingen,
waaronder nazi's en Lonsdalers. Ze plaatsten uitingen en markeringen
zoals hakenkruizen, numerieke codes en afkortingen, van extreem rechtse
ideeën op gebouwen en voorwerpen. De verdachten handelden met het doel
om de rechtse jongeren in diskrediet te brengen. Met deze actie wilden
ze de schuld bij extreem rechts neerleggen. Een tweede reden was het
feit dat enkele verdachten, leerlingen van de school, een hekel hadden
aan school. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de motivatie van de
verdachten omdat ze met vooropgezette bedoelingen handelden. Temeer
daar dezelfde groep jongeren een week eerder ook al vernielingen
gepleegd hadden aan de Piter Jellesschool, terwijl toen ook al in de
woonwijk, gelegen achter de school, een aantal auto's met verf zijn
beklad. Eventuele benadeelden van met name de bekladde auto's, worden
uitgenodigd om alsnog aangifte te doen bij de politie. Daarnaast is
gebleken dat de groep zich schuldig heeft gemaakt aan een tiental
winkeldiefstallen en diefstal van twee fietsen. Met nadruk kan gesteld
worden dat deze groep jongeren geen rechtsracistische achtergrond
heeft.  

De politie heeft het onderzoek in deze zaak nog niet volledig afgerond
en investeert in nader onderzoek van openlijke geweldpleging, en
vernielingen in Dokkum van de laatste  tijd. Er werken vijf
rechercheurs aan het onderzoek. De politie sluit niet uit dat er de
komende tijd meerdere aanhoudingen zullen volgen.

Bron: Politie Fryslà¢n