Donderdag 9 december jl. werden een viertal getuigen gehoord i.v.m. het
feit dat een 39 jr. man uit Rijssen op 18 oktober jl. onder invloed van
alcohol een auto had bestuurd. Drie van hen, Rijssenaren van 29, 30 en
31 jr. verklaarden onder ede dat de 39 jr. niet had gereden.

Een vierde getuige kon zich plotseling niets meer herinneren. Omdat de
officier van justitie het vermoeden had dat de drie niet de waarheid
spraken en dus meineed pleegden, werden zij na te zijn gehoord,
aangehouden i.v.m. het plegen van meineed en daarvoor in verzekering
gesteld en opgesloten.

Tijdens de daarop volgende verhoren verklaarden de drie dat ze
inderdaad niet de waarheid hadden gesproken en dat ze hiertoe door de
39 jr. waren aangezet. Met toestemming van de officier van justitie
werd daarna op zaterdagmiddag de 11e december de 39 jr. aangehouden. Op
last van de officier van justitie werd hij in verzekering gesteld en
opgesloten. De drie die de meineed hadden gepleegd werden zaterdagavond
in vrijheid gesteld. De 39 jr. zal bij justitie worden voorgeleid en
blijft in afwachting hiervan vastzitten.

Bron: Politie Twente

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular