Het openbaar ministerie Utrecht heeft het
onderzoek naar de openlijke geweldpleging in de wijk Ondiep, die
voorafging aan het schietincident op 11 maart 2007, afgerond. Vier
personen zullen zich op 28 juni a.s. moeten verantwoorden voor de
rechter.

Op 11 maart 2007 ontving de meldkamer van
de politie Utrecht het bericht dat er op de Boerhaavelaan een
overlastsituatie was. De politiemannen die naar aanleiding van deze
melding als eerste ter plaatse gingen zagen een man die in hun
richting kwam. Er ontstond een zodanige confrontatie dat
één van de politiemannen zich genoodzaakt zag zijn
dienstwapen te gebruiken en te schieten. De man werd dodelijk
getroffen. Dit incident heeft de volgende dagen tot rellen en
onrust in de wijk Ondiep geleid.

Behalve een onderzoek door de
rijksrecherche naar de feitelijke toedracht van het schietincident
startte onder leiding van het openbaar ministerie Utrecht ook een
onderzoek naar de openlijke geweldpleging. Dit onderzoek werd
uitgevoerd door de recherche Amsterdam-Amstelland.

Het onderzoek is afgerond. In de loop van
het onderzoek werden in totaal negen verdachten aangehouden,
waaronder vijf minderjarigen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. De
meerderjarigen variëren in leeftijd van 18 tot 27 jaar. Alle
aangehouden verdachten zijn afkomstig uit Utrecht.

Het OM heeft de zaak beoordeeld en
vervolgingsbeslissingen genomen.Vier verdachten zullen zich moeten
verantwoorden voor de rechter. Het OM heeft hen gedagvaard

terzake van openlijk geweldpleging. De
tenlastegelegde openlijk geweldpleging betreft openlijk geweld
tegen drie personen, waarbij het geweld heeft bestaan uit schoppen,
slaan, duwen en stompen. De verdachten zijn gedagvaard voor de
zitting van de politie- en kinderrechter van 28 juni 2007. Het
betreffen een 27-jarige man, een 22-jarige man, een 19-jarige man
en een 17-jarige jongen.

Twee van de gedagvaarde meerderjarigen
hebben na hun aanhouding in het belang van het onderzoek negen
nachten in voorlopige hechtenis doorgebracht, de minderjarige zeven
nachten. Nadat het onderzoek was afgerond, zijn zij in vrijheid
gesteld.

De overige (vijf, waarvan vier
minderjarige) aangehouden en gehoorde verdachten zullen niet worden
vervolgd. Weliswaar waren zij aanwezig toen de geweldpleging
plaatsvond, doch uit het onderzoek is niet gebleken dat zij een
strafbaar aandeel in het openlijk geweld hebben gehad. Hun zaken
zullen worden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs (sepotcode
02).

bron:OM