De natuur bepaalt in hoge mate de aantrekkingskracht van de kust. Wij genieten van de weidse Noordzee, het strand en een uniek duingebied. Daarnaast is de zee sterk bepalend voor onze historie, voor onze culturele identiteit en is de zee een onmisbare schakel in onze economie. Week van de Zee is een jaarlijks evenement dat bedoeld is om gezamenlijk na te denken over duurzame ontwikkeling en beheer van de Noordzee en ons kustgebied. Van 21 tot en met 29 mei kunnen bezoekers langs de kust genieten van meer dan 200 culturele, sportieve, spannende en leerzame activiteiten. De zee is dan even overal!

Met het thema een zee van zand gaat de Week van de Zee 2005 in op de toekomst van het strand. Zij vraagt aandacht voor de rol van het zand langs de Nederlandse kust. Zand is de basis van onze kustverdediging, maar biedt ook kansen voor recreatie en natuur. Zij vraagt ook aandacht voor zonering van het strandgebruik om afspraken te maken over de verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Het strand is van iedereen maar we laten we naast alle activiteiten ook ruimte houden voor de natuur.
 
Om tijdens de Week van de Zee eens goed onder te dompelen in de zee en het zand, organiseren Week van de Zee in samenwerking met diverse gemeenten en organisaties een waaier van activiteiten voor bezoekers van de kust. De Week opent op het strand van Scheveningen. Een week lang kunt u het speelduin Duin 100,6 bezoeken. In de minibios onder dit tijdelijke duin draait de zojuist uitgekomen documentaire van de Week van de Zee ambassadeur, Ireen van Ditshuyzen: onze KUST. Er trekt een Karavaan langs de Nederlandse kust: Een informatieve Zandkar dient in diverse kustgemeenten als podium voor locale kustdiscussies. De kleine bezoekers van de kar krijgen een zandpaspoort, waarmee ze langs het strand op onderzoek uit kunnen gaan. Locale hoogtepunten aan het strand zijn poëzieroutes langs de vloedlijn, zandsculptuurwedstrijden en het naspelen van dijkdoorbraken. De Week wordt afgesloten met het muziekgezelschap La vie sur Terre, die een innovatief muziekstuk ten gehore brengt in de duinen van Zandvoort. Het publiek loopt als dwalende bezoeker door het optreden: C'est où la mer? Let eind mei ook goed op de Zandstormbode van Sluis tot Moddergat. Deze heraut draagt in zijn koerierstas actuele boodschappen voor de verschillende besturen langs de kust (gemeenten, provincies, hoogheemraadschappen en rijk). In 2005 is niet alleen de zee, maar ook het zand even overal: tussen je tenen, in je haar en tussen je oren.
 
De Week van de Zee is een initiatief van Stichting De Noordzee, Kustvereniging EUCC, EcoMare en Stichting Duinbehoud. Partner van de Week van de Zee 2005 is Rijkswaterstaat. Zij willen hiermee bereiken dat Nederlanders de Noordzeekust gaan beschouwen als een van de belangrijkste (natuur-)gebieden met unieke waarden die beschermd moeten worden. Week van de Zee wordt mede mogelijk gemaakt door VSBfonds, Stichting DOEN, provincie Noord-Holland, Fonds 1818, VBKO, Prins Bernhard Cultuurfonds, provincie Zuid-Holland, vereniging Kust en Zee, Hoogheemraadschap Delfland, kustgemeenten en meer dan 150 deelnemers.

bron:WeekVanDeZee