Door het toenemende internetgebruik, is er in Vietnam steeds meer vraag
naar personal computers, laptops en printers. Er was in 2004 sprake van
een sterke groei in de verkoop van deze apparatuur. Verder vertoonde de
invoer van computers en onderdelen een sterk stijgende lijn. Er liggen
met name goede afzetkansen voor computers in de midden- en lagere
prijsklassen. Bij laptops zijn prijzen onder de 1.000 US dollar zeer
gewild.

Gebleken is ook dat er meer vraag komt naar kleurenprinters. De
grootste leverancier van computers en onderdelen is Japan; op grote
afstand gevolgd door China en de Verenigde Staten.

Bron: Mà¤rkte der Welt/EVD