De jury van de Nationale
Zorgvernieuwingsprijs
heeft bekend gemaakt wie er kans maken op
70.000 euro voor een vernieuwend zorgproject. Het thema was dit
jaar diversiteit. Dat heeft veel zorg- en welzijnsorganisaties
geïnspireerd om te komen met ideeën die rekening houden
met verschillen tussen mensen. De jury ontving 155 inzendingen. Er
zaten veel mooie projecten tussen, aldus voorzitter Ria Bremer. Op
woensdag 29 november maakt voormalig minister Til Gardeniers de
winnaar bekend.

Dit zijn de inzendingen die genomineerd
zijn voor de Nationale
Zorgvernieuwingsprijs

Opapas en omamas / Collegio in Utrecht

Collegio wil opas en omas helpen die hun
kleinkinderen noodgedwongen opvoeden. De ouders zijn bijvoorbeeld
psychisch ziek, verslaafd of overleden. De grootouders hebben veel
behoefte aan hulp, maar zijn bang dat de autoriteiten de kinderen
bij hen weghalen. Dit project helpt de anonimiteit doorbreken. Er
wordt voorzien in lotgenotencontacten, grootouderconsulenten,
publieksinformatie en bijscholing voor hulpverleners om het
fenomeen te begrijpen.

Met andere ogen / Mentrum en Stichting
Vangnet in Amsterdam

Mentrum en Stichting Vangnet willen in
Amsterdam een proefproject starten dat de zorg verbetert voor
allochtone meiden en jonge vrouwen met psychische problemen. Deze
groep vindt vaak niet de hulp die nodig is en voelt zich
onbegrepen. Om dat te veranderen gaan twee vertrouwenspersonen uit
de eigen cultuur samenwerken met professionals van de
ggz-instelling.

Ervaringsdeskundig trajectmanager / GGZ
Eindhoven in Eindhoven

GGZ Eindhoven wil ervaringsdeskundigen
inzetten voor jongeren met psychiatrische

problematiek die in aanraking zijn geweest
met justitie. De ervaringsdeskundigen, die ooit in een
vergelijkbare situatie hebben gezeten, begeleiden de jongeren om
weer terug te keren in de maatschappij. Daarvoor krijgen zij een
speciale training. De jongeren kunnen na hun ontslag ook zelf
begeleider worden en instromen binnen de training.

M3 (Marokkanen, Mantelzorg,
Medicijngebruik) / DGV in Utrecht

DGV Nederlands Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik wil Marokkaanse jongeren

handvatten geven om hun ouders beter te
begeleiden in het contact met zorgverleners en het gebruik van
medicatie. Een webteam van jonge Marokkanen gaat met begeleiding
van apothekers via een veelbezochte internetcommunity discussies
aanwakkeren en vragen beantwoorden.

Vaders aan zet / Stichting de
Regenboogboom in Soest

Stichting de Regenboogboom wil vaders
helpen om volwaardig partner te zijn in de zorg voor hun ernstig
zieke of gehandicapte kind. Nu zijn het vaak de moeders die de spil
zijn. In dit project krijgen vaders via een speciale website
informatie, coaching en tips. Ook delen zij hun ervaringen met
andere vaders.

Prijsuitreiking

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de
Nationale Zorgvernieuwingsdag op 29 november. Oud-minister Til
Gardeniers overhandigt de prijs aan de winnaar. Inzenders die niet
in de prijzen vallen, kunnen op de speciale fondsenmarkt contact
leggen met financiers die wellicht interesse hebben in hun
projectvoorstel.

Veel mooie ideeën

Oog hebben voor verschillen tussen mensen
helpt de kwaliteit van zorg verbeteren. Daarom is dit jaar gekozen
voor het thema diversiteit. De inzendingen hebben veel mooie
ideeën aan het licht gebracht, aldus juryvoorzitter Ria
Bremer. Soms vraag je je af: waarom is dit niet eerder bedacht? Het
gaat dan om een probleem in de zorg dat allang opgelost had moeten
zijn. Bij het beoordelen van de inzendingen is vooral gelet op
criteria als onderbouwing, haalbaarheid en het vernieuwende. Ook is
meegewogen of andere organisaties iets aan de oplossing hebben en
ermee aan de slag kunnen.

Samenstelling jury

De jury voor de Nationale
Zorgvernieuwingsprijs
bestaat dit jaar uit: juryvoorzitter
mevrouw R. Bremer (journalist), de heer H. Spekman (ex-wethouder
Volksgezondheid Utrecht), de heer E. van der Veen, (voorzitter Raad
van Bestuur Agis Zorgverzekeringen), mevrouw M.H.M.F.
Gardeniers-Berendsen (voormalig minister en ex-lid Raad van State),
mevrouw dr. M.H.J. Bekker (universitair hoofddocent klinische
psychologie, universiteit Tilburg) en de heer mr. S. Harchaoui
(directeur Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling).

Prijs voor vernieuwing

De Nationale
Zorgvernieuwingsprijs
is een van de bekendste prijzen op het
gebied van zorg en welzijn. De prijs is bedoeld om vernieuwende
ideeën voor betere zorg en gezondheid een kans te bieden.
Ieder jaar gebeurt dat rond een specifiek thema.

Initiatiefnemers zijn ZonMw en het
VSBfonds. Beide zijn actief in het ondersteunen van verbeteringen
in de zorg.

bron:Booij, klusman en van bruggen