De Provincie Overijssel investeert ࢬ 500.000,- in de Regionale Meld- en Coà¶rdinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC) Enschede voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten. Wethouder Helder van Onderwijs van de gemeente Enschede heeft verheugd gereageerd op dit bericht: "Deze bijdrage kunnen we, samen met de andere gemeenten in het RMC gebied Enschede, inzetten voor het voorkomen van voortijdig schooluitval van jongeren. Ook willen we jongeren, die al afgehaakt zijn, helpen toch een diploma te bemachtigen."

Het geld van de Provincie wordt ingezet voor het project 'RMC op koers' in de regio Enschede. Regionale Meld- en Coà¶rdinatiefuncties (RMC's) zijn ingesteld om voortijdig schoolverlaten van niet meer leerplichtige jongeren regionaal aan te pakken. Daarnaast worden jongeren gestimuleerd om de juiste kwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen. Hiervoor wordt samengewerkt tussen overheden, scholen en instellingen werkzaam op het terrein van arbeidsvoorziening, onderwijs, justitie, jeugdhulpverlening en welzijn. Uitgangspunt is dat jongeren minimaal met een HAVO/VWO of MBO2 diploma de arbeidsmarkt op gaan.Het project moet de volgende resultaten opleveren:

.Substantiële verlaging van het aantal voortijdig schoolverlaters (preventie)

.Jaarlijks circa 500 voortijdig schoolverlaters terug leiden naar school danwel werk.

RMC op koers' is een van de projecten om vroegtijdige schooluitval op Enschedese scholen te reduceren en vindt plaats in het kader van de Enschedese Jeugdagenda.

bron:Gemeente Enschede