Vijftien gemeenten doen vanaf september
mee aan een proef om alleenstaande ouders in de bijstand te
prikkelen om (meer) te gaan werken. De proef geldt voor
alleenstaande ouders die in deeltijd (gaan) werken en een kind
onder de 16 jaar verzorgen. Zij krijgen vanaf september 100 euro
per maand extra als stimulans om (meer) te gaan werken en de
mogelijkheid te bieden arbeid en zorg voor kinderen te combineren.
Dat staat in een besluit van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft
ingestemd.

De toelage was aanvankelijk 66 euro per
maand. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer het bedrag
verhoogd naar 100 euro. Het hogere bedrag is een compensatie voor
het feit dat mensen die (meer) gaan werken in de proef geen geld
van de belasting terugkrijgen. Dit krijgen zij wel als de Wet
voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo) echt
in werking treedt.

Het kabinet heeft besloten eerst in een
aantal gemeenten proef te draaien voordat de nieuwe wet landelijk
ingaat. De gemeenten die deelnemen aan het experiment zijn: Almere,
Amersfoort, Boxmeer, Breda, Den Haag, Enschede, Hellendoorn,
Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Ooststellingwerf, Utrecht, Vlagtwedde,
Weststellingwerf en Zwolle. Zij vormen een afspiegeling van alle
Nederlandse gemeenten. De proef moet duidelijk maken of
alleenstaande ouders inderdaad (meer) gaan werken. Met het
tijdelijk Besluit experiment WWB (Wet werk en bijstand)
alleenstaande ouders loopt het kabinet vooruit op de beoogde
invoering op 1 januari 2009 van de Wet Vazalo.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat
het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden
gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in
het Staatsblad.

bron:SZW