Ongeveer 70 procent van de leerlingen en
studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen heeft
wel eens RSI-achtige klachten. Het overgrote deel (55 procent) zegt
een beetje klachten te hebben. De overige 15 procent heeft veel
klachten. Privégebruik van de computer is mede oorzaak van
de klachten. Dat staat in een onderzoek dat is uitgevoerd door de
Radboud Universiteit Nijmegen. Minister De Geus van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid heeft de resultaten naar de Tweede Kamer
gestuurd.

Het onderzoek is uitgevoerd om een beeld
te krijgen van RSI-achtige klachten (zoals pijn in armen, nek en
schouder) en psychosociale overbelasting (stress veroorzaakt door
bijvoorbeeld te hoge werkdruk, of te hoge verwachtingen) bij
leerlingen en studenten. Er zijn interviews gehouden met
deskundigen en enquêtes ingevuld door directeuren, leraren en
ict –coördinatoren in het basis- en het voortgezet
onderwijs, deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs en
studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk
onderwijs.

Op mbo’s, hbo’s en
universiteiten komen RSI-achtige klachten het meest voor. Deze
leerlingen en studenten brengen dagelijks bijna 4,5 uur door achter
de computer; 1,5 uur voor de studie en drie uur om te chatten,
internetten en het spelen van spelletjes. Aan het eind van de
studie, als studenten veel opdrachten moeten uitvoeren en hun
scriptie schrijven, nemen de klachten toe. Hoewel de klachten
voorkomen bij alle studierichtingen zijn er enkele uitschieters,
zoals de richtingen industrieel ontwerp en informatica.

Op basisscholen en in het voortgezet
onderwijs hebben leerlingen weinig rsi-achtige klachten. Ze brengen
minder uren door achter een beeldscherm dan mbo’ers,
hbo’ers en academici. Een leerling op de basisschool
spendeert dagelijks gemiddeld één uur en 40 minuten
achter de computer (op school en thuis). In het Voortgezet
onderwijs is dat twee uur en drie kwartier.

Ruim 50 procent van hbo-studenten en
academici geeft aan druk te ervaren vanwege het vele werk voor de
studie. In het MBO ligt dat wat lager (39 procent). Ongeveer 33
procent van de deelnemers en studenten ondervindt druk vanwege te
hoge eisen en verwachtingen die er aan hen worden gesteld. In het
basisonderwijs heeft 15 procent van de leerlingen daar last van en
in het voortgezet onderwijs 18 procent. Psychosociale klachten
worden mede veroorzaakt door te hoge eisen en verwachtingen die
buiten de school om aan hen worden gesteld.

Minister De Geus gaat ervan uit dat de
resultaten een rol spelen in de bewustwording van
onderwijsinstellingen. De onderwijsinstellingen zijn
verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de leerlingen
en studenten. ,,Daarnaast is het voorkomen van psychosociale
overbelasting en RSI een proces dat óók een
inspanning vraagt van ouders, leerlingen en studenten door de eigen
grenzen in acht te nemen, een goede zit- en werkhouding aan te
nemen en door computerapparatuur die pauzes regelt op een goede
wijze te gebruiken. Dit geldt niet alleen voor de tijd die men op
de instelling doorbrengt, maar óók
thuis’’, aldus De Geus.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular