Vingerverf bevat soms te veel of niet-toegelaten conserveermiddelen. In 9 van de 24 monsters die de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzocht, werden afwijkingen aangetroffen. De VWA ontvangt regelmatig klachten over huidirritaties door het gebruik van vingerverf.

Vingerverf wordt vooral door jonge kinderen gebruikt en het komt direct in contact met de huid. Daarom gelden strenge normen voor conserveermiddelen in deze verf. Deze middelen worden toegevoegd om schimmelvorming in de verf te voorkomen. De afwijkingen die de VWA aantrof, betroffen overschreden grenswaardes, niet-toegelaten middelen of de declaratie op de verpakking. Juist voor een product als vingerverf is het van belang dat fabrikanten zorgvuldig omgaan met de ingrediënten. De VWA heeft de fabrikanten op hun verantwoordelijkheid gewezen.

Om te voorkomen dat kinderen van de vingerverf snoepen, moet er verplicht een bittere stof aan worden toegevoegd. Deze bittere stof bleek in alle onderzochte monsters aanwezig te zijn.
 
bron:VWA