www.50plusnet.nl, de website voor 50-plussers, blijkt een half jaar na de start een groot succes. Meer dan 5600 mensen hebben zich ondertussen aangemeld als actieve deelnemer en er zijn ruim 300 clubs opgericht. Via 50plusnet kunnen senioren sociale contacten opdoen; de website probeert eenzaamheid onder deze groep mensen tegen te gaan.

Algemeen wordt aangenomen dat senioren nauwelijks internet gebruiken, maar uit recente cijfers van het marktonderzoekbureau Trendbox blijkt dat 30% van de 65-plussers elke week on-line is. Voor computercursussen aan senioren zijn tegenwoordig zelfs vaak wachtlijsten. Nederland telt momenteel 2,5 miljoen 65-plussers. Rond deze leeftijd krijgen de meeste ouderen te maken met ingrijpende veranderingen. Het stoppen met werken, het verlies van een partner, inkomensachteruitgang, vaak gaat men kleiner wonen en soms ook een verslechtering van de gezondheid. Kortom, veranderingen die een enorme invloed hebben op het sociale netwerk en ook op het ontstaan van eenzaamheid. Bijna een miljoen senioren zijn eenzaam. 40% van de 65-plussers en 55% van de 75-plussers woont alleen.

Om deze mensen de mogelijkheid te geven hun sociale netwerk uit te breiden is door het NIGZ in samenwerking met SeniorWeb 50plusnet gecreëerd, een virtuele ontmoetingsplek die veilig en betrouwbaar is; privacyregels worden gehanteerd en alle inschrijvingen en fotoà¢s worden gecontroleerd. Via 50plusnet kunnen mensen op zoek gaan naar iemand om mee op stap te gaan, te sporten, een hobby mee te delen of vriendschap te sluiten. Deelnemers zijn ouderen die kiezen voor à©à©n-op-à©à©n contact, ouderen die zich niet op hun gemak voelen in groepen of ouderen die liever zelf verantwoordelijk blijven. Deze senioren nemen het heft in eigen hand en gaan zelf actief op zoek naar nieuwe sociale contacten. Op 50plusnet kunnen deelnemers mailen en chatten om kennis te maken met elkaar. In zes maanden tijd hebben de deelnemers op 50plusnet al ruim 40.000 mailtjes naar elkaar gestuurd.

Sociale contacten
Deelnemers aan 50plusnet komen uit alle lagen van de bevolking. Die lijst is zeer divers, variërend van bakker, fotograaf en buschauffeur tot architect en manager. Opvallend is dat veel deelnemers een beroep hebben gehad waarin men in onregelmatige diensten heeft gewerkt. Een mogelijke verklaring is dat deze mensen in het verleden weinig gelegenheid hebben gehad om een sociaal netwerk op te bouwen. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen (55-45%) ingeschreven bij 50plusnet.

bron:NIGZ