Op 13 september, in het nieuwe schooljaar, start opleidingsinstituut Studio Bellezza uit Waardenburg als à©à©n van de allereerste opleidingsinstituten met de opleiding voor het Branchediploma Visagie. Dit is het eerste en enige landelijk erkende vakdiploma voor visagisten.

ANBOS (Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging) heeft gehoor gegeven aan de oproep uit de visagiewereld haar medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van een erkend basisdiploma visagie.
In Nederland zijn er namelijk diverse visagie-opleidingen zowel regulier als particulier op scholen, van beroepsopleidingen tot korte kennismakingscursussen bij leveranciers van verschillende make-up merken. Ook de benamingen variëren van à¢â‚¬Å“Make-Up Artistà¢â‚¬ tot à¢â‚¬Å“Allround Visagistà¢â‚¬.

Maar wat maakt nu iemand tot een echte visagist die ingezet kan worden bij professionele opdrachten? Wat zijn de basiseisen waaraan de hedendaagse visagist dient te voldoen. Het Branchediploma Visagie verschaft duidelijkheid door eenduidigheid in o.a. eindtermen en examinering aan te brengen. Angela van Eck van Studio Bellezza is als zeer ervaren docente en visagiste nauw betrokken geweest bij de totstandkoming hiervan.

Op 13 september start Studio Bellezza met de eerste lichting leerlingen aan de à©à©n schooljaar (36 lessen) durende vakopleiding voor het Branchediploma Visagie.

Als onderdeel van deze opleiding komt Studio Bellezza graag in contact met dames (en heren!) die graag een keer model willen zitten. Leeftijd, huidskleur en kledingmaten zijn van ondergeschikt belang. Het gaat er vooral om dat je een geschikt gezicht hebt. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een e-mail met een duidelijke kleurenfoto van je gezicht naar [email protected]

Ook zijn wij altijd op zoek naar stage opdrachten voor onze leerlingen. Visagie en styling ten behoeve van fotografie, (mode)shows, video/film etc.. Alles kan. Mail voor naar [email protected] als je opdrachten hebt en een portfolio van enkele (gevorderde) leerlingen wilt zien.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer Wilko van Eck van Studio Bellezza. E-mail: [email protected] of telefoon: 06 30 38 42 25. Ook voor beeldmateriaal kunt u contact met hem opnemen.