Landelijk 18-03-2005 - De rechtshandhaving zal de komende tien jaar
ingrijpend worden beïnvloed door de techniek en forensisch onderzoek.
Forensische opsporing moet daarom hoger op de politieke en
beleidsmatige agenda. Dit soort onderzoek versterkt de bewijskracht en
kan dienen als 'voorspeller' van criminaliteit. Om voldoende te kunnen
anticiperen op de toekomst is er een strategiegroep nodig die nieuwe
technologische ontwikkelingen onderzoekt en praktisch invoert in de
praktijk.

Het is een aantal conclusies uit de visienota 'Spelverdeler in de
Opsporing' van de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) die vandaag is
gepubliceerd. De RHC is er van overtuigd dat forensische opsporing een
krachtig en integraal onderdeel moet worden van de politiezorg en naast
informatie een gelijkwaardige of zelfs leidende functie moet krijgen
binnen het opsporingsproces. "Er is een cultuuromslag nodig bij de
politie, de bestuurlijke en ambtelijke top en het Openbaar Ministerie",
aldus hoofdcommissaris Bernard Welten, portefeuillehouder binnen de
RHC. "Zij moeten forensische opsporing omarmen, anders blijft het
steken in goedlopende zinnen, zonder tastbare inhoud". De visie van de
RHC bestaat uit drie delen: informatiegestuurde politiezorg, forensisch
onderzoek en forensische informatiehuishouding.

Forensische opsporing richt zich op sporen zoeken, onderzoeken en
interpreteren en is gericht op de waarheidsvinding naar de toedracht
van een strafbaar feit. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden
tot identificatie van de verdachte, maar ook dienen als
opsporingsmiddel of bewijsmiddel. Als bewijs is het meer waard dan de
verklaring van mensen. Mensen maken fouten, verdachten beroepen zich op
hun zwijgrecht, maar de verklaring van technische sporen zijn veel zo
niet alles zeggend.

Binnen de politie houdt de technische recherche (TR) zich bezig met
forensisch opsporen. De TR is van oudsher intern gericht en
activiteitgericht. Het forensisch onderzoek binnen de Nederlandse
politie heeft geen gelijke tred gehouden met nieuwe ontwikkelingen in
de technologie. Kern van de visie van de RHC is dat de komende tien
jaar een structurele integratie van technologie zal plaatsvinden in
alle aspecten van het politiewerk. De rol van forensische opsporing zal
sterk toenemen.

Forensische opsporing is meer dan de nieuwe technieken op het gebied
van DNA, waarvoor de laatste tijd veel aandacht was. Het gaat ook over
digitale sporen, chemische sporen, biologische sporen. Daarbij worden
in de toekomst ook databanktechnologie, wetenschap op de plaats delict
(PD) en een biologische snuffelaar ingezet.

De RHC beveelt in de visie aan om flink te investeren om de
mogelijkheden voor forensisch onderzoek zo goed mogelijk te benutten
Daarvoor is de instelling van een Strategiegroep Technologie en
Forensisch Onderzoek nodig, bestaande uit vertegenwoordigers van de
ministeries van BZK en Justitie, het Nederlands Forensisch Instituut,
de RHC, de wetenschap en het bedrijfsleven. De Strategiegroep krijgt
een miljoenenbudget om onderzoek uit te voeren naar nieuwe
technologische ontwikkelingen en de praktische invoering van
technologie en forensisch onderzoek.

Bron: Nederlands Politie Instituut