Vorige week heeft het Visstroperijteam Friesland in de gemeente
Littenseradiel (Winsum) twee mannen aangehouden die verdacht worden van
overtreding van de visserijwet. De mannen van 24 en 57 jaar, afkomstig
uit Sneek, werden aangehouden toen zij met een bestelauto wegreden bij
de Bolswardervaart. In de auto werd 75,5 kg snoekbaars aangetroffen. De
snoekbaars werd samen met de boot met buitenboordmotor die de mannen
hadden achtergelaten, in beslag genomen. Tegen de mannen is
proces-verbaal opgemaakt.

Vanwege de omvang van de visstroperij in de Friese wateren en meren is
sinds enkele jaren het bestrijdingsteam visstroperij Friesland actief.
Dit team is samengesteld uit medewerkers van de Algemene
Inspectiedienst (AID), het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), de
politie Friesland en het Openbaar Ministerie. Overtredingen kunnen
uiteindelijk oplopen tot boetes van 11.500 euro.

Met deze structurele en forse aanpak van de visstroperij in Friesland
wordt getracht de visstroperij flink terug te dringen en te
ontmoedigen. Illegaal vistuig en gebruikte vaar- en voertuigen worden
altijd in beslag genomen. De illegale activiteiten van de visstropers
veroorzaakt veel schade aan visbestand, natuur en milieu in de Friese-
en Randmeren.

Bron: Algemene Inspectiedienst (AID)

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular