De Wageningen Universiteit plaatste onlangs een advertentie met de boodschap dat ouderen baat kunnen hebben bij grote hoeveelheden vitamine B12. Deze stelling geldt nadrukkelijk alleen voor ouderen met maagaandoeningen die de opname van vitamine B12 beperken of belemmeren.

Alleen in die gevallen is, in overleg met de arts, extra vitamine B12 nodig. Ouderen die extra vitamines willen nemen, kunnen een multivitaminesupplement gebruiken met niet meer dan de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

Bij ouderen kan er sprake zijn van een gestoorde aanmaak of werking van de zogenaamde Intrinsic Factor (IF) in het maagdarmkanaal. Door deze aandoening kan het lichaam vrijwel geen (minder dan 1%) vitamine B12 meer opnemen. Deze zeldzame aandoening komt bij ongeveer 1 tot 2 op de 1000 personen voor. Zij moeten hiervoor worden behandeld door een arts.

Verminderde opname
Bij een veel grotere groep ouderen, naar schatting 20-25%, wordt wel voldoende Intrinsic Factor geproduceerd, maar de vitamine B12 minder goed opgenomen uit de voeding. Dit is mogelijk een gevolg van maagdarminfecties en/of maagaandoeningen met een verminderde maagzuurproductie. Omdat het lichaam eerst de vitamine B12-voorraad in de lever gebruikt, leidt de verminderde opname pas na lange tijd tot een vitamine B12-tekort. Vitamine B-12 uit supplementen, ook normale doseringen van eenmaal de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, wordt wel goed opgenomen door het lichaam.

Klachten bij een tekort
Alleen de arts kan vaststellen of er sprake is van een vitamine B12-tekort. Een chronisch tekort aan vitamine B12 leidt uiteindelijk tot een vorm van bloedarmoede. Ook neurologische gevolgen zoals tintelingen in de vingers, geheugenverlies, coà¶rdinatiestoornissen en spierzwakte in de benen kunnen het gevolg zijn. Soms is er bij deze klachten geen sprake van afwijkingen in het bloedbeeld.

Vitamine B12 en ouderdomsverschijnselen
Er zijn aanwijzingen dat lage vitamine B12-gehaltes in het bloed leiden tot depressiviteit, vergeetachtigheid en dementie. Toch is hiervoor nog onvoldoende bewijs. Ook de beschermende werking van het slikken van extra vitamine B12 tegen dit soort ouderdomsverschijnselen is nog onvoldoende aangetoond. Het Voedingscentrum adviseert ouderen daarom niet op eigen houtje hoge doseringen vitamine B12 te gebruiken. Er is geen bezwaar tegen het gebruik van een multivitaminesupplement met niet meer dan de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. Ga met klachten altijd eerst naar de (huis)arts.

bron:Voedingscentrum

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular