Viteau watercoolers en Stichting Water-Right zetten zich samen in voor schoon drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden. De leverancier van waterkoelers en bronwater is een partnerschap van twee jaar aangegaan.

Maatschappelijke betrokkenheid
Als organisatie hebben we het doel om iets terug te doen voor mensen die niet de beschikking hebben over schoon drinkwater. Voorheen hebben we dit gedaan als Partner van Unicef. De komende jaren zullen wij dit doen samen met Stichting Water-Right aldus Benno Kuyff, algemeen directeur van Viteau watercoolers.

à¢â‚¬à…“Dorst heeft iedereen, schoon drinkwater niet
Water-Right heeft als voornaamste doelstelling de beschikbaarheid van schoon drinkwater in de wereld te bevorderen. Uitgangspunt hierbij is het stimuleren van lokale ondernemers op een zakelijke en effectieve manier.

Zo wordt ziekte en sterfte als gevolg van besmetting op duurzame wijze sterk teruggedrongen. Daarnaast wil de stichting de werkgelegenheid in ontwikkelingslanden bevorderen, met name voor gehandicapte mensen die geen werk kunnen vinden.

Stichting Water-Right probeert deze doelstellingen te bereiken door waterpompen te plaatsen in gebieden waar een schrijnend tekort is aan schoon drinkwater. Pompen worden gefabriceerd in lokale fabriekjes en werkplaatsen en vervolgens verkocht op basis van microkrediet, wat de lokale economie direct stimuleert.

Meer informatie over de activiteiten van Stichting Water-Right of de samenwerking met Viteau watercoolers vindt u op de websites van deze organisaties.

Viteau watercoolers
Stichting Water-Right