(Persbericht) Een onderzoek van marketingbureau Leave Your Marks uit Sint-Niklaas naar het gebruik van Twitter bij 308 Vlaamse gemeenten heeft opmerkelijke resultaten opgeleverd.

Zo heeft het onderzoek uitgewezen dat slechts 10% van de gemeenten een officiële Twitteraccount heeft. Die gemeenten samen moeten het stellen met 4.239 volgers, of gemiddeld 125 volgers per gemeente. Niet echt spectaculair als je ziet dat alle gemeenten samen zo een 31.422 Tweets verstuurd hebben, wat overeenkomt met gemiddeld 924 Tweets per gemeente.

Andere onderzoeken spreken van veel hogere percentages aangezien zij elke account van bibliotheek tot de plaatselijke Chiro ook rekenen tot officiële accounts van de gemeente in kwestie.
Het onderzoek van Leave Your Marks heeft enkel rekening gehouden met de officiële accounts die uitgaan van de stad of gemeente(bestuur) zelf. Daarvoor zijn alle gemeentewebsites nagegaan om te zien of er een vermelding was van een Twitteraccount. Zo ja is de account 100% officieel. Zo neen werd via Twitter en Google nagegaan of er een account te vinden was van de gemeente. Enkel accounts met de vermelding ´officiële account van à¢â‚¬¦‘˜, een afbeelding van het wapenschild van de gemeente en/of een link naar de gemeentewebsite werden beschouwd als officieel.

Tegenover de officiële accounts, zijn er ook 86 onofficiële accounts teruggevonden. Accounts die dus niet voldeden aan bovenvermelde criteria om als officieel beschouwd te worden.

Deze accounts hebben zo‘˜n 5.114 volgers, of gemiddeld 59 per account. Het totaal aantal Tweets komt op 35.759, wat overeenkomt met gemiddeld 416 Tweets per account.

De conclusie is dus dat de meeste Vlaamse gemeenten nog altijd ondermaats scoren op het gebied van Twitter. Twitter is nochtans het ideale kanaal voor gemeenten om enerzijds een luisterend oor te bieden aan de inwoners en om de inwoners op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de gemeente, en anderzijds met de burger te communiceren. Gezien de evolutie van Twitter ziet het er naar uit dat het geen hype is, maar wel een extra tool die gemeenten tal van opportuniteiten biedt.

http://bit.ly/twittergemeenten

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular