Naar aanleiding van het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid prins
Bernhard der Nederlanden, heden om 18.50 uur, gelden de volgende
rouwmaatregelen.

VLAGINSTRUCTIE
De minister-president heeft een speciale vlaginstructie uitgegeven op
grond waarvan van alle rijksgebouwen de Nederlandse vlag halfstok,
zonder wimpel, wordt uitgestoken vanaf de dag van het overlijden tot en
met de dag van de uitvaartdienst en bijzetting met uitzondering van de
zondag. De recent gegeven vlaginstructie in verband met de verjaardag
van Prinses Catharina-Amalia komt te vervallen.

LUIDINSTRUCTIE
Tevens heeft de minister-president een speciale luidinstructie
uitgegeven die inhoudt dat behoudens plaatselijke traditie klokluiden
alleen is toegestaan op de dag van de uitvaartdienst.

AFGELASTEN EVENEMENTEN
Door de rijksoverheid zullen alle officiële feestelijkheden in de
betrokken periode tot en met de uitvaartdienst en bijzetting worden
afgelast. Bij andere officiële evenementen zal gepaste soberheid in
acht worden genomen.

Bron: koninklijkhuis.nl