Persbericht ministerraad -  26 november 2004  - De minister-president heeft na overleg in de ministerraad een
vlaginstructie uitgegeven ter gelegenheid van de verjaardag van Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia der Nederlanden op 7
december a.s..
Deze instructie houdt in dat de Nederlandse vlag met oranje wimpel
wordt gevoerd op de hoofdgebouwen van de rijksoverheid en van de
diensten, instellingen en andere publiekrechtelijke lichamen die
ressorteren onder de rijksoverheid.  
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de
provincies en gemeenten vragen hetzelfde te doen. Een soortgelijk
verzoek zal de minister van Buitenlandse Zaken doen aan de buitenlandse
diplomatieke vertegenwoordigingen in Nederland  
 
Voor particulieren, bedrijven en instellingen geldt een dergelijke
instructie niet. Desgevraagd wordt hen geadviseerd deze vlaginstructie
te volgen.  

Bron: Ministerie van Algemene Zaken