VLC ziet Enterprise Search als een steeds waarschijnlijker oplossing voor het integreren van Business Intelligence en Content Management silo’s binnen organisaties. Om vaart te zetten achter het vinden en kunnen aanbieden van optimale integratievormen wordt er binnen VLC hard gewerkt aan partnerships en certificering. Floris Weegink is nu naast gecertificeerd Google Enterprise Professional ook AIIM gecertificeerd IOA (Information Organization & Access) Specialist.

Hiermee beschikt VLC over één van de eerste breed gecertificeerde search specialisten in Nederland, die daarnaast tevens bezig is om de brug te slaan tussen Business Intelligence en Content Management.
Slim inzetten van informatie als onderscheidende factor
Binnen VLC is een groep specialisten waaronder Floris druk doende demonstraties op basis van partner software te ontwikkelen waarmee de voordelen van een geïntegreerde informatiebenadering duidelijk worden. Door informatie als hét productiemiddel van de nabije toekomst te positioneren, kunnen organisaties nu toewerken naar aanvullende onderscheidende vermogens, zo blijkt uit onderzoeken van onder andere de Butler Group en McKinsey. VLC springt hierop in door haar specialisten over de grenzen van het eigen business intelligence of content management vakgebied te laten kijken, en door het daarbovenop ontwikkelen van een Enterprise Search competentie in samenhang met de bestaande specialismen.
Over VLC
VLC is als ICT dienstverlener gespecialiseerd in content management en business intelligence. In de visie van VLC zullen die twee vakgebieden naar elkaar toegroeien, om onder de noemer Enterprise Information Management integrale informatieoplossingen te kunnen bieden. VLC is opgericht in 1996, en heeft in haar bestaan een track record van succesvolle dienstverlening opgebouwd voor de bovenkant van de markt, zowel bedrijfsleven als overheid. VLC hanteert een zeer professionele werkwijze en projectaanpak, en combineert die met een specialistische benadering van de ICT vakgebieden content management en business intelligence. Ook de organisatiestructuur van VLC is gericht op het kunnen bieden van persoonlijke, professionele en specialistische dienstverlening van hoog niveau.