De vliegbasis Eindhoven heeft in 2004 meer passagiers en vracht
vervoerd dan in 2003. Ten opzichte van 2003 nam de hoeveelheid
vervoerde vracht met circa 50% toe. De toename van de aantallen
passagiers en vracht heeft vooral te maken met de deelname van
Nederlandse militairen aan Stabilisation Force Irak (SFIR) in Irak en
International Security Assistance Force (ISAF) in
Afghanistan.

 
 
In 2004 werden in totaal 29.694 passagiers en 6.623.000 kilogram vracht
vanaf de vliegbasis Eindhoven naar of vanaf diverse bestemmingen
gevlogen. In 2003 waren dit nog 29.006 passagiers en 4.533.000 kilo
vracht. In 2004 werd door de tankervliegtuigen echter wel minder
brandstof in de lucht aan andere vliegtuigen overgepompt.   
 
Voor het vervoer van mens en materieel  werden niet alleen de 11
transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht ingezet. Naast
inhuur, zijn ook transporttoestellen van de zes andere leden van de
European Air Group (EAG) ingezet. De enorme luchttransportcapaciteit
behoefte heeft ertoe geleid dat het parlement heeft besloten tot de
aanschaf van een derde DC-10 die dit jaar op Eindhoven is afgeleverd en
de aanschaf van een derde C-130.   
 
Opvallende vluchten van afgelopen jaar waren onder meer de 12 medische
evacuatievluchten, waarvan à©à©n zeer recentelijk met de KDC-10 is
uitgevoerd om slachtoffers van de zeebeving in Azië terug naar
Nederland te vervoeren. En daarnaast het vervoer van een reddingsteam
door de C-130 naar Marokko en de evacuatievluchten van de KDC-10 en
C-130 uit Ivoorkust.   
 
De grootscheepse renovatie van de start- en landingsbaan van de voor
Defensie belangrijke vliegbasis voor luchttransport die in de zomer is
uitgevoerd, heeft weinig invloed gehad op de operaties.

Bron: ministerie van Defensie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular