(Persbericht) Eindhoven, 20110217 -- Begin deze week is het initiatief voor betaalbaar horen van start gegaan en er zijn nu al vele positieve reacties binnen. Uit de drukte bij Hoortotaal blijkt dat slechthorenden op dit initiatief aan het wachten waren. Een vliegende start dus.

Er zijn ongeveer 200.000 mensen die in meer of mindere mate slechthorend zijn en die niet in aanmerking komen voor een vergoeding van een hoortoestel. Een gemiddeld hoortoestel bij de audicien kost ongeveer 1.500,00 euro. Het nieuwe initiatief dat door enkele producenten wordt ondersteund, poogt hier iets aan te doen. Dit doet zij onder meer door het inkopen van hoortoestellen waarvan de contracten met de huidige audiciens aflopen. De prijs van een dergelijk hoortoestel wordt hierdoor teruggebracht tot gemiddeld 250 euro. Daarvoor wordt er binnen 24 uur bij de klant thuis een audiogram gemaakt, het toestel afgesteld, getest en direct afgeleverd.

De reacties
Uit reacties is deze week gebleken dat mensen die minder goed horen en daar last van hebben, nu wel de stap nemen om een hoortoestel aan te schaffen. Een van de klanten vertelde dat ze al jaren met gehoorproblemen rond liep omdat zij geen vergoeding kreeg en de kosten zelf niet kon opbrengen. Een andere mevrouw laat weten dat ze buiten eindelijk weer vogels kan horen fluiten na 15 jaar.

Ook de vraag waarom dit initiatief er nu pas is wordt veel gesteld. Als antwoord hierop zegt Hoortotaal het volgende; `De groep van slechthorenden van 35 jaar en ouder wordt steeds groter en heeft steeds minder gene om een hoortoestel te dragen. Daarbij is het probleem nooit dusdanig onderkend, dat een initiatief als Hoortotaal levensvatbaar leek.'

Hoortotaal benadrukt dat het initiatief niet is opgezet om de audicien te vervangen, maar is bedacht voor die mensen die slechthorendheid als een handicap ervaren en op dit moment niet in aanmerking komen voor een vergoeding van een hoortoestel.

Meer informatie is te vinden op www.hoortotaal.nl