Vooruitlopend op de officiële
sluiting per 1 januari, is dinsdag in een korte en sobere ceremonie
het Marinevliegkamp Valkenburg bij Katwijk dichtgegaan. In bijzijn
van de laatste commandant, kapitein-ter-zee Erik Kopp, en een
deputatie van het overgebleven burger en militair personeel, werd
de vlag voor eens en altijd neergehaald.

Het vliegkamp Valkenburg was sinds 10
oktober 1947 een marineonderdeel. De sluiting ervan houdt verband
met de bezuinigingen op de krijgsmacht. Op 1 januari wordt het
terrein tijdelijk in beheer gegeven van de Dienst Domeinen van het
Ministerie van Financiën. In de toekomst komen er woningen
op.

bron:MinDef