Op 2 juni 2005 wordt in zorginstelling Altrecht in Den Dolder de honderdste vlindertuin van De Vlinderstichting en het VSBfonds geopend. De tuin is een ontmoetingsplek voor vlinders, kinderen en bewoners van de zorginstelling. Tijdens de feestelijke openingsbijeenkomst wordt gevierd dat de tuinen gerealiseerd zijn en wordt onthuld hoe het verder gaat met de tuinen. Martine Kruider van het tv-programma Nieuws uit de Natuur verzorgt de presentatie van de middag.  

De tuin is de laatste in een reeks van honderd tuinen die De Vlinderstichting en het VSBfonds de afgelopen jaren hebben aangelegd bij zorginstellingen door heel Nederland. Het zijn bijzondere tuinen: ze lokken vlinders en kinderen naar de tuin en verleiden bewoners naar buiten te komen voor een wandeling door een stukje natuur dichtbij huis of een ontmoeting met kinderen. De kinderen komen regelmatig naar de tuin om daar activiteiten te doen. De bewoners kijken hier graag naar en helpen hier en daar een handje mee.  
 
Op de eerste plaats is de middag bedoeld om te vieren dat de honderd tuinen een feit zijn. Daarnaast willen we aandacht vragen voor een nieuw te vormen netwerk. Uiteindelijk willen we toe naar een netwerk tussen de tuinen zodat er onderling informatie kan worden uitgewisseld en mensen van elkaar kunnen leren. Op die manier kunnen de tuinen optimaal tot hun recht komen.  
   
In samenwerking met stichting wAarde gaan de gebruikers van de tuin een boek maken over de vlindertuinen. Het wordt een bijzonder boek, dat voor driekwart leeg is. Iedere tuin gaat zijn eigen boek vullen met verhalen, gedichten, tekeningen en plaatjes uit en over de vlindertuin. Uiteindelijk worden de mooiste inzendingen gebundeld in een boek dat in de boekhandel komt te liggen. Het startschot voor het boek wordt tijdens de opening van de honderdste tuin gegeven.  
 
bron:De Vlinderstichting