De VWA heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van frituurvet bij
snackbars en cafetaria's. Uit dat onderzoek blijkt dat tweederde van de
ondernemers nog steeds frituurt in (ongezond) vast vet. Op basis van
laboratoriumonderzoek kon worden vastgesteld dat à©à©n vijfde van de
bedrijven, die zeggen dat ze frituren in "gezond" vloeibaar vet,
desondanks vast vet gebruiken.

Vast en vloeibaar vet
Vetten bestaan voor het grootste deel uit vetzuren. Vet met veel
verzadigde vetzuren en transvetzuren is ongezond, het verhoogt het
cholesterolgehalte in het bloed. Vast frituurvet bevat veel van deze
vetzuren en verhoogt daarmee de kans op het ontstaan van hart- en
vaatziekten. Vloeibaar vet bevat in vergelijking met vast vet relatief
meer onverzadigde vetzuren. Onverzadigde vetzuren worden ook wel de
"goede"soort genoemd omdat deze juist de kans op het ontstaan van hart-
en vaatziekten verlagen en daarom gezonder zijn. Het streven van de
Minister van VWS is dat de voeding van meer Nederlanders voldoet aan de
normen voor verzadigd en transvet. Het Voorlichtingsbureau Margarine,
Vetten en Oliën en Koninklijk Horeca Nederland voeren hiervoor de
campagne "Verantwoord frituren".

Naast deze campagne zijn er ook (aparte) acties die worden doorgevoerd
door bijvoorbeeld frituurvetproducenten. Door middel van een poster,
folder of certificaat in het bedrijf kunnen deelnemende cafetaria's en
snackbars klanten laten zien dat zij frituren in vloeibaar vet. Uit het
onderzoek van de VWA blijkt echter dat à©à©n vijfde van deze ondernemers
toch vast frituurvet gebruiken. De VWA gaat dit jaar opnieuw
controleren. Het gebruik van vast frituurvet, terwijl er kenbaar wordt
gemaakt naar de klant dat er "gezond" wordt gefrituurd in vloeibaar
frituurvet, wordt door de VWA gezien als misleiding van de consument en
zal daarvoor maatregelen gaan nemen. In het onderzoek is ook de
temperatuur van het in gebruik zijnde vet gemeten. Bij een lagere
temperatuur (175°C) dan voorgeschreven in de Hygiënecode voor de horeca
(maximaal 185°C) wordt de vorming van acrylamide beperkt. Te veel
acrylamide kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Ruim de helft
van de bezochte ondernemers frituurt in een temperatuur boven de 175
graden. De VWA zal het Bedrijfschap Horeca verzoeken de
adviestemperatuur in de Hygiënecode te verlagen.

Bron: Voedsel en Waren Autoriteit