(Persbericht) Breda, 18 oktober 2011 Uit analyse van Computer Profile blijkt dat het gebruik van servervirtualisatie-oplossingen blijft toenemen. September 2011 laat een penetratie zien van 44 procent. Deze penetratie betreft het aantal bedrijfsvestigingen waar gevirtualiseerde servers draaien. De belangrijkste speler op dit gebied blijft vooralsnog VMware. VMware servervirtualisatie is lokaal in gebruik bij 36 procent van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Bij ongeveer 5 procent van alle bedrijfsvestigingen draaien servervirtualisatie-oplossingen van Microsoft. Citrix draait bij 3 procent van alle locaties. Overige spelers zijn op dit moment te vinden bij minder dan 1 procent van de locaties. Dit blijkt uit een analyse van 4.200 bedrijfsvestigingen die de afgelopen 12 maanden zijn geïnterviewd over het gebruik van besturingssystemen, systeemsoftware en virtualisatie.

Servervirtualisatie lijkt zijn maximale doelgroep langzaam te bereiken. De drie grootste vendoren weten nog altijd nieuwe bedrijfsvestigingen te bereiken, maar het tempo van de expansie neemt af. VMware wordt het meest gebruikt in de branches IT, Telecom & Utilities, waar bij bijna zes op de tien locaties VMware draait, en de publieke sector, waar zowel overheid, zorg als onderwijs in meer dan 40 procent van de gevallen VMware gebruikt. Indeling naar bedrijfsgrootte laat zien dat de penetratie VMware stijgt met het toenemen van het aantal werknemers op locatie. Microsoft kent haar grootste gebruikersgroepen in het onderwijs, waar 1 op de 9 locaties gebruikmaakt van Microsoft virtualisatiesoftware, en de IT, Telecom & Utilities branche, waar 1 op de 10 locaties Microsoft virtualisatie gebruikt. Bij segmentatie naar werknemersklasse laat Microsoft het omgekeerde beeld zien van VMware. De penetratie is het hoogst in het segment 50-100 medewerkers met 6,3 procent en daalt langzaam bij het stijgen van de vestigingsomvang naar een penetratie van 2,6 procent in het segment 1.000+ werknemers.

Installed base
De installed base geeft weer welk deel van alle gevonden servervirtualisatie-oplossingen van een bepaalde vendor is. Voor de totale Nederlandse markt zijn de verhoudingen op dit moment als volgt: 81 procent betreft oplossingen van VMware, 12 procent betreft oplossingen van Microsoft en 6 procent betreft Citrix virtualisatie-oplossingen. Het restant, minder dan 1 procent van alle gevonden oplossingen, betreft hoofdzakelijk virtualisatie van Parallels, IBM en Oracle. In de beginfase was VMware vrijwel de enige aanbieder met dus een aandeel van bijna 100 procent in de installed base. Begin 2009 was dat nog 94 procent en begin 2010 was dit aandeel verder gedaald naar 87 procent. Microsoft zag zijn aandeel stijgen van 5 procent begin 2009 en 8 procent begin 2010 tot het huidige niveau. In 2008 was het aandeel Citrix 1 procent, vorig jaar was dat circa 4 procent.

Ontwikkeling penetratie servervirtualisatie
De penetratie servervirtualisatie is in relatief korte tijd snel gegroeid. Begin 2008 maakte minder dan 10 procent van de locaties hier gebruik van. Inmiddels bedraagt dat 44 procent. De overheid en de IT-sector waren de eerste segmenten die het op grote schaal toepasten en nog steeds hoge penetraties kennen. Naast deze segmenten is in het afgelopen jaar het gebruik flink toegenomen in de zorg, onderwijs en handel.

Desktopvirtualisatie
Nu een groot deel van de bedrijfsvestigingen bekend en vertrouwd is geraakt met de mogelijkheden en voordelen van virtuele serveromgevingen is de volgende stap wellicht het virtualiseren van de desktopomgeving. Het gebruik van desktop virtualisatie is op dit moment nog beperkt tot een kleine 3 procent van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Voorlopig zijn het met name de wat grotere organisaties, vanaf 200 medewerkers, die de meeste interesse hebben getoond. Segmentatie naar branches laat zien dat op dit moment vooral binnen het onderwijs al desktopvirtualisatie voorkomt, namelijk bij 8 procent van de instellingen.

-----------------

Noot voor de redactie: Er zijn grafische weergaven beschikbaar.
Bijlage 1: Grafische weergave van de ontwikkeling van vendoren
Bijlage 2: Grafische weergave van de installed base servervirtualisatie
Bijlage 3: Grafische weergave van de ontwikkeling van de penetratie servervirtualisatie
Bijlage 4: Grafische weergave van gebruik desktopvirtualisatie

Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 28.500 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 28.500 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Marloes Overmars
Tel. +31(0)35 582 27 30
E-mail: [email protected]

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular