Nederland moet veel meer doen om de
rechten van vrouwen te waarborgen. Dit staat in een reactie van het
VN-Comité tegen vrouwendiscriminatie op de periodieke
rapportage van de Nederlandse regering aan de VN. Eén van de
ministeries moet het emancipatiebeleid gaan coördineren en de
effecten van wetten en beleid moeten beter worden gemeten.

Stereotypering zorgt ervoor dat vrouwen
vrijwel niet doorstromen naar leidinggevende posities in het
bedrijfsleven en bij de overheid. Het Comité vindt daarom
positieve actie noodzakelijk.

bron:LBR