Vanaf vrijdag kunnen lidstaten van de VN
het Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een handicap
ondertekenen en ratificeren. Het verdrag treedt in werking wanneer
minstens twintig landen het ratificeren (officieel
bekrachtigen).

Het is het eerste mensenrechtenverdrag van
de 21e eeuw en bindt de 192 lidstaten aan regels die een
volwaardige deelname aan de maatschappij van mensen met een
handicap stimuleren. Een speciaal VN-comité wordt
geïnstalleerd om toe te zien op de naleving ervan.

bron:LBR