De VNG constateert dat de onderhandelingen rondom de aanpak van verpakkingsafval zijn stopgezet. De verpakkingsindustrie heeft de VNG op een onbehoorlijke en onfatsoenlijke manier buitenspel gezet. Via de media hebben wij moeten vernemen dat het bedrijfsleven
niet verder met ons om tafel wil. Wat ons betreft is de kous daarmee ook af, tenzij het bedrijfsleven excuses aanbiedt, aldus de VNG.

De onderhandelingen over de aanpak van verpakkingsafval waren in een zeer vergevorderd stadium. Het bleek echter onduidelijk in hoeverre SVN SV FMC, de onderhandelingspartner vanuit de verpakkingsindustrie, de totale branche representeert. De VNG heeft daarop VROM nadrukkelijk verzocht hier helderheid over te verschaffen.

De VNG streeft naar een collectieve afspraak met het bedrijfsleven, en zet in op een kostendekkende vergoeding voor gemeenten voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Het bedrijfsleven is echter hopeloos verdeeld waardoor een dergelijke afspraak in de praktijk onhaalbaar blijkt.

Nu de onderhandelingen zijn stopgezet is er van een collectieve afspraak geen sprake meer. De VNG zorgt ervoor dat alle gemeenten goed beslagen ten ijs komen bij het maken van individuele afspraken met het bedrijfsleven.

bron:VNG