De VNG wil dat de Tweede Kamer het besluit om de MEP-subsidies voor duurzaam opgewekte elektriciteit stop te zetten van Minister Wijn van Economische Zaken terug draait. Door het besluit worden volkomen onverwachts de bestuurlijke afspraken met gemeenten en
provincies eenzijdig geschonden en ontstaan nadelige gevolgen voor het toekomstige duurzame energiebeleid. Veel wind-, zonne-energie- en biomassaprojecten moeten worden afgeblazen. Bedrijven dreigen zelfs failliet te gaan. Gemeenten die zelf in duurzame
energie investeren, zijn ook gedupeerd en noemen het duurzame energiebeleid dat zij moeten uitvoeren, niet meer werkbaar.

Onbetrouwbare overheid
De VNG verzoekt de Tweede Kamer, die waarschijnlijk op 31 augustus in een spoedbijeenkomst over de kwestie vergadert, te besluiten de subsidieregeling weer te openen. Wat de VNG betreft moet er een knelgevallenregeling komen. Deze moet tenminste openstaan voor de projecten die al een bouw- of milieuvergunning hebben aangevraagd of in bezit hebben. Bovendien moet de knelgevallenregeling niet alleen van toepassing zijn op kleinschalige
biomassa projecten, maar ook op wind- en zonne-energieprojecten.

Continuïteit
Opmerkelijk was dat Minister Wijn in juli 2006 nog zei: het kabinet onderschrijft dat consistentie en continuïteit in het beleid nodig zijn om een optimaal
investeringsklimaat te scheppen voor energie-innovatie. Dit klimaat wordt nu echter ernstig aangetast. Dankzij de grote  inzet van initiatiefnemers, gemeentelijke en provinciale bestuurders, liggen er nog talloze duurzame energieprojecten. Het besluit van minister Wijn roept het beeld op van een onbetrouwbare en onvoorspelbare overheid; een beeld dat juist op het gebied van duurzame energie al heel sterk aanwezig was.

Gedupeerde gemeenten
Een voorbeeld van een gedupeerde gemeente is Heerhugowaard, die de grootste wijk op zonne-energie ter wereld wilde bouwen, de Stad van de Zon. In Coevorden zou het enige Drentse windmolenpark komen, dat nu ook afgeblazen dreigt te worden. Gemeenten en provincies die eigen doelstellingen hebben afgesproken voor duurzame energie, kunnen deze door de subsidiestop veelal niet meer realiseren.

bron:VNG