Hondenbelasting is à©à©n van de belastingen die gemeenten mogen heffen. Op veel plaatsen worden de inkomsten van deze belastingheffing weer ingezet voor gemeentelijk hondenbeleid. De VVD-fractie in de Tweede Kamer houdt een pleidooi voor afschaffing van de hondenbelasting.

 

Op dit moment vindt er een brede verkenning plaats over het lokaal belastinggebied. Deze week werd het rapport van de commissie Eenhoorn aangeboden aan het Kabinet, het IPO en de VNG. Deze commissie heeft een nieuw stelsel van lokale belastingen onderzocht. Eà©n van de conclusies is dat een groter lokaal belastinggebied noodzakelijk is.

De VNG is deze mening ook toegedaan. Afschaffing van de hondenbelasting op zich leidt tot een verkleining van het lokaal belastinggebied en kan dus niet op steun van de VNG rekenen. Dat laat onverlet dat de VNG bereid is de discussie over de samenstelling van het lokale belastinggebied aan te gaan.

bron:VNG