Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG, werkgeversvereniging van alle Nederlandse gemeenten, is zeer teleurgesteld over de reactie van de bonden op het bod dat het CvA hen gisteren heeft gedaan. De bonden wijzen het loonbod van 0,6% af en weigeren verder in gesprek te gaan over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. In plaats daarvan kiezen zij voor acties.

Het bod van het CvA is een reactie op het ultimatum dat de bonden begin mei hebben gesteld. Met een verhoging van het eerdere bod van 0,45% naar 0,6% per 1 juni a.s. wilde het CvA de onderhandelingen vlottrekken. Het bod van het CvA is aan de hoge kant gelet op ontwikkelingen elders in de publieke sector. Het CvA is van mening dat op korte termijn een CAO kan worden gesloten op alle onderwerpen waaronder loon. Deze CAO kan dan van kracht worden op het moment dat ook overeenstemming wordt bereikt over het grote struikelblok; het Functioneel Leeftijdsontslag (een vroegpensioenregeling voor medewerkers in zwaardere beroepen). De loonsverhoging zal indien nodig met terugwerkende kracht worden betaald. 
 
De bonden weigeren echter met het CvA in gesprek te gaan. Zij willen alleen buiten de CAO om praten over hervorming van het FLO. Voor het CvA is dit een herhaling van zetten. Al enige jaren staat het hervormen van het FLO hoog op de agenda van het CvA. Bij de CAO 2002-2003 is het onderwerp op verzoek van de bonden van tafel gehaald en is een bipartite werkgroep ingesteld. De bonden weigerden echter over het rapport van de werkgroep over onder andere de hervorming van het FLO te praten. Duidelijk is dat zij, noch binnen het CAO-overleg noch daarbuiten, mandaat hebben te onderhandelen over het FLO.  
De noodzaak om het FLO te hervormen is echter groter dan ooit, nu gemeenten bij ongewijzigd beleid volgend jaar in juridische en financiële problemen komen.  
 
Door de afwijzing van het bod is het voor het CvA volstrekt helder dat de bonden de noodzakelijke wijziging van het FLO tegen willen houden. Met deze houding gijzelen zij alle gemeenteambtenaren. Het CvA blijft van mening een meer dan reëel bod te hebben gedaan en  betreurt de aangekondigde acties. 
  
Het FLO is de regeling waarmee vuilnismannen en andere gemeentewerkers vervroegd met pensioen kunnen. Voor de bonden is een verandering van de regeling onbespreekbaar.

bron:VNG