DEN HAAG, 26 MAART - De ondernemingsorganisatie VNO-NCW vraagt het
kabinet 600 miljoen euro extra om de kenniseconomie in ons land meer
vaart te geven. VNO-NCW stelt een breed pakket maatregelen voor, mede
gericht op het MKB. Het kan worden gefinancierd uit de meevallende
gasbaten. Dat staat in een brief van VNO-NCW aan premier Balkenende.
Het kabinet praat dit weekeinde verder over tussentijdse aanpassingen
in het regeerakkoord. 

 
VNO-NCW wijst erop dat de aardgasmeevallers die bij de Staat terecht
komen tegelijkertijd forse tegenvallers zijn voor bedrijf en burger.
Dit geld moet van VNO-NCW terugvloeien in onze economie. Niet door
vluchtige stimulering van de consumptie, maar door te investeren in de
structuur van de economie, om ook op termijn onze welvaart veilig te
stellen.  
 
Innovatie is speerpunt in het kabinetsbeleid en van de Europese
commissie. Doorlopend vernieuwen is het wapen bij uitstek om in
verschuivende mondiale economische verhoudingen een sterke,
concurrerende economie te blijven, zegt VNO-NCW.  
 
VNO-NCW vindt dat het Innovatieplatform zich meer moet richten op de
uitvoerbaarheid van plannen en voornemens, en er op moet toezien dat de
uitvoering daadwerkelijk gebeurt. Zo worden veranderingen in het
beroepsonderwijs onvoldoende uitgevoerd en dreigt een noodzakelijke
hervorming van het publieke onderzoeksbestel naar een commissie te
worden doorgeschoven. Zo missen we kansen, terwijl de meevallende
gasbaten ons juist de mogelijkheid bieden de kenniseconomie meer vaart
te geven, aldus VNO-NCW     
 
VNO-NCW wil onderzoeken of het mogelijk is om de burger meer te
betrekken bij innovatie, door privaat financieringskapitaal te
mobiliseren voor innovatie. Onderzocht kan worden of innovatief
particulier beleggen (tegen een minimumvergoeding) in activiteiten van
bedrijven of kennisinstituten die kennis opleveren, vrij kan worden
gesteld van belastingheffing (box 3).  
 
Om de belangrijke rol van het ministerie van Economische Zaken bij de
totstandbrenging van een sterk industrieel vestigings- en
ondernemingklimaat recht te doen, moet een bezuiniging van 120 miljoen
euro op de begroting van dit ministerie worden geschrapt.   

Bron: VNO-NCW