DEN HAAG, 16 FEBRUARI 2005 - Gà©à©n nieuwe, eenzijdige
uitstootbeperkingen van broeikasgassen voor Nederlandse ondernemingen.
In plaats daarvan moeten we in Europa (en de VS en Japan) investeren in
energiebesparende technologie en in een nieuw klimaatverdrag afspraken
maken over de transfer van deze innovaties naar snel groeiende
ontwikkelingslanden. Toepassing van kernenergie moet terug op de
politieke agenda. 

 
Dat is de agenda van ondernemingsorganisatie VNO-NCW bij de
onderhandelingen voor het klimaatbeleid na 2012. Vandaag is het
zogenoemde Kyoto Protocol in werking getreden, een serie afspraken over
het klimaatbeleid tot 2012. Amerika doet daar overigens niet aan mee.
 
 
Volgens VNO-NCW wordt het klimaatprobleem niet opgelost door
eenzijdige, weinig effectieve Europese maatregelen die de CO2 uitstoot
beperken en het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven
aantasten. Het klimaatprobleem wordt te veel als politiek probleem
gezien, terwijl de oplossing meer gezocht moet worden in technologie,
innovatie en alternatieve energieopwekking 'We moeten van milieubeleid
naar energie innovatiebeleid,' zegt voorzitter Jacques Schraven van
VNO-NCW. Op die leest moet een nieuw klimaatverdrag worden geschoeid.
 

Bron: VERENIGING VNO-NCW