De ondernemingsorganisatie VNO-NCW is verheugd dat de versterking van de concurrentiepositie van Nederland nu als à©à©n van de doelen van het ruimtelijke beleid is vastgesteld. Voldoende ruimte voor ondernemen, een duidelijk beleid voor de mainports en goede verbindingen zijn immers essentiële onderdelen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemingen. 

Dat zegt VNO-NCW vandaag in een reactie op de afronding van het Tweede Kamerdebat over de Nota Ruimte. Nu de Tweede Kamer dinsdag de Nota Ruimte heeft vastgesteld komt er een einde aan een jarenlange discussie over de ruimtelijke inrichting van ons land. Lagere overheden, ondernemingen en burgers hebben nu eindelijk duidelijkheid over de ruimtelijk-economische prioriteiten voor de komende jaren, aldus VNO-NCW. 
 
Hopelijk rondt de Eerste Kamer de Nota Ruimte nu spoedig af. Daarna kan worden begonnen aan de verdere uitvoering van de Nota, waarbij VNO-NCW nadrukkelijk wijst op de mogelijkheden van Publiek- Private Samenwerking en gebiedsgerichte ontwikkeling. 
Dit laatste model, mede ontwikkeld door VNO-NCW, ANWB, Natuurmonumenten en Bouwend Nederland, vervangt het jarenlang gehanteerde centralistische planningsmodel in de ruimtelijke ordening en legt dit op regionaal niveau. Daar kunnen belanghebbenden veel beter hun verschillende belangen bij elkaar brengen en tot een oplossing komen.  

bron:VNO-NCW