De Glen Mills School heeft van
ondernemingsorganisatie VNO-NCW 45.300 euro ontvangen voor het
ontwikkelen van werkervaringsplaatsen. Dit bedrag is afkomstig uit
het Fonds 100 jaar VNO-NCW. Bernard Wientjes, voorzitter van
VNO-NCW heeft de schenking vrijdag overhandigd aan Hans Nieukerke,
algemeen directeur van de Hoenderloo Groep, waaronder de Glen Mills
School valt.

Het Fonds 100 jaar VNO-NCW heeft voor de
Glen Mills School gekozen omdat die organisatie delinquente jongens
perspectief biedt op een goede plek binnen de samenleving. 'De
school geeft deze jongeren een tweede kans. Dat is niet alleen voor
de jongeren belangrijk, maar ook voor onze samenleving als geheel.
De aanpak is streng, maar de jongens verlaten de Glen Mills School
over het algemeen met een positieve levenshouding en een flinke
dosis doorzettingsvermogen. Een kans op een baan hoort daarbij.',
aldus Wientjes bij de overhandiging van het bedrag. De Glen Mills
School start met het geld een project om de leerlingen voor te
bereiden op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt, vanwege het besloten
karakter van de Glen Mills School, door binnen de school
werkervaringsplaatsen te creëren, bij voorbeeld in de mensa,
de kledingwinkel en de lokalen van handel en administratie.
Daarnaast start de Hoenderloo Groep binnen de school een
leer/werkbedrijf dat volledig door de studenten zal worden
gerund.

Het Fonds 100 jaar VNO-NCW doet twee keer
per jaar een schenking van 45.300 euro.Afwisselend gaat het bedrag
naar een organisatie die ondernemerschap bevordert en een
organisatie die een sociaal-maatschappelijk doel nastreeft. Het
fonds is in 1999

opgericht ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van VNO-NCW met het geld dat daarvoor door
ondernemingen is bijeengebracht.

bron:VNO-NCW